Seks ud af ti deltidsansatte, der gerne vil op i tid, har ifølge undersøgelse fra FOA fået et nej fra deres leder i kommunen.

FOA: Trods mangel på hænder får sosu’er afslag på ønsker om at gå op i tid

Selv om de store velfærdsområder hungrer efter arbejdskraft, er tusindvis af ansatte på deltid mod deres vilje, viser ny undersøgelse. FOA vil have indført ret til fuldtid. KL-formand har været fremme med lignende ønsker.
Et flertal i Folketinget blev i går, tirsdag, enig om en ny læreruddannelse, der skal øge praktikken med en tredjedel, så de studerende får praktik i alle fire år. I midten ses uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S).

Mere praktik skal skaffe flere lærere og styrke samarbejdet med kommunerne

Færre søger ind på læreruddannelsen, som nu styrkes med mere praktik og flere undervisningstimer. Det er noget af indholdet i ny politisk aftale, som skal afhjælpe manglen på lærere og styrke samarbejdet mellem kommunerne og uddannelserne.
20 kvinder og mænd fra hele EU har ansøgt om at blive uddannet indenfor Lolland Kommunes ældrepleje, som du også har besøgt.

Kommune inviterer udlændinge til job i ældreplejen

Lolland Kommune ser ud over landets grænser for at finde varme hænder til ældreplejen. De første udlændinge er nu i gang med et online dansk-kursus, inden de endelig beslutter sig for, om de vil flytte til Danmark.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil løse rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor ved, at løn- og arbejdsvilkår også bliver et politisk parameter at kigge på.

Minister varsler uddybning af lønspørgsmål for velfærdsjob inden valg

Regeringens ønske om mere løn til offentligt ansatte omhandler job, hvor der mangler hænder, siger minister.
Sundheds- og omsorgsborgmester i Københavns Kommune Sisse Marie Welling (SF) vil sætte initiativer i gang, der skal få flere til at blive i ældreplejen fremover.

Mangel på sundhedspersonale: Borgmester vil finde løsninger

Københavns Kommune kommer til at mangle sundhedspersonale i ældresektoren i tusindvis de kommende år. Mens borgmesteren forsøger at finde løsningsmuligheder kan plejehjemsleder konstatere, at det er stejlt op ad bakke.
En ny ældrelov kan ikke alene løse problemet med rekruttering på plejehjemmene, mener KL.

KL: Hvordan sikrer vi flere medarbejdere til ældreområdet?

Vi står over for nogle svære valg nu og i de kommende år. Med flere ældre og færre medarbejdere i plejefagene kan vi ikke længere udskyde de svære drøftelser om, hvordan vi bedst indretter ældreplejen til årene, der kommer, lyder det fra KL om anbefalingerne til en ny ældrelov.

Unge hjælper og hygger om ældre på plejehjem – og løser rekrutteringsproblemer

Som et forsøg ansætter flere kommuner lige nu unge under 18 år som plejehjemspersonale, der hygger om de ældre. Forsker mener, at det er "meget, meget positivt", at et stigende antal unge får fritidsjob på plejehjem. Og de unge, der snuser til jobbet, håber kommunerne og plejehjemslederne at kunne lokke til faget på den lange bane.
"Jeg kan godt forstå, hvis de (lærerne, red.) reagerer, for det giver lidt rock i synagogen," siger udvalgsformand i Ringsted Mette Ahm-Petersen (S) til Sn.dk.

Rekruttering: Lærere får lønløft

Lærerne i Ringsted Kommune kan se frem til at få løftet lønnen et løntrin op i 2023. Det sker 'for at sikre rekruttering og fastholdelse af lærere på kommunens skoler i de kommende år.' Der er dog et minus for lærerne, som ifølge udvalgsformand giver 'lidt rock i synagogen'.
1. september begynder 39 pædagogmedhjælpere på en ny merituddannelse i Vejle Kommune, som kommer til at mangle 100 pædagoger i 2030.

Rekruttering: Endnu en kommune starter merituddannelse op

Pædagogmedhjælpere i Vejle Kommune bliver de næste, der kan tage pædagoguddannelsen uden at forlade jobbet og uden at gå ned i løn. Det skal i første omgang merituddanne 39 medhjælpere.
Sektornæstformand i FOA Vinni Jakobsen er stærkt tilfreds med et øget antal uddannelsesaftaler på vigtige velfærdsområder.

Markant fremgang i optaget på sosu-skolerne

Mens flere uddannelser inden for velfærdsområdet er ramt af et faldende optag, ser det helt anderledes ud på både social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske assistentuddannelse, hvor antallet af indgåede uddannelsesaftaler er steget.
Der er kommet flere ledere i ældreplejen i Aarhus Kommune de senere år. Det kniber mere med ar rekruttere plejepersonale.

Ældrepleje: Flere ledere til færre medarbejdere i Aarhus

Antallet af ledere i ældre- og sundhedsplejen i Aarhus Kommune er de senere år vokset kraftigt, mens antallet af medarbejdere pr. leder har været faldende. Rådmanden afviser, at det er et problem.
Pædagogerne i Ishøj Kommune kan se frem til et årligt tillæg på 10.000 kr. for at give børnene mere kvalitet i hverdagen.

En kommune mere giver pædagoger et lønløft

Endnu en kommune i Storkøbenhavn giver et lønløft, som kan give stærkt efterspurgte pædagoger lyst til at blive i kommunen. Pædagogerne i Ishøj Kommune kan se frem til at få cirka 10.000 kroner mere om året i tillæg.