I Nyborg Kommune har man fundet en model for tildeling af penge til dagtilbud, som især skal komme mindre institutioner til gode.

Kommune får landet vigtig model for fordeling af penge til dagtilbud

Hvordan får man bedst muligt fordelt penge til kommunens daginstitutioner? Det spørgsmål er politisk påtrængende i mange kommuner. I Nyborg Kommune har man nu fundet en model, der kan inspirere andre kommuner.
Med Finanslov 2022 er afsat 170 mio. kr. til opgaver i regi af en ny drikkevandsfond, som administreres af Miljøstyrelsen.

Ny drikkevandsfond uddeler de første midler til beskyttelse af drikkevandet

Vandselskaber, kommuner og private borgere har søgt penge til at beskytte drikkevandet i den første ansøgningsrunde af drikkevandsfond. Pengene skal blandt andet gå til at lukke såkaldte spøgelsesbrønde og til at holde marker tæt på drikkevandsboringer fri for sprøjtemidler.
Den nye socialminister mener også at hjælpen til borgere med handicap skal komme mere gelinde.

Socialminister åbner for at flytte dele af handicapområdet fra kommunerne og lover bedre service

Velfærdssamfundet skal sørge for, man får hjælp og støtte på en gelinde og tillidsfuld måde 'i modsætning til i dag,' siger socialministeren om handicapområdet. Hun lægger også op til hurtigere hjælp til borgerne, hvilket kan blive dyrt for kommunerne.
Ny ældreminister Mette Kierkgaard slår fast i et folketingssvar til DF, at hun ikke vil tvinge kommunerne til at bruge en klippekortsordning, hvis det skaber bureaukrati.

Ny ældreminister vil ikke tvinge kommuner til at bruge klippekortsordning

Den nye ældreminister holder fast i dagsordenen om afbureaukratisering. Derfor vil hun ikke tvinge kommuner til at benytte klippekortsordningen, der sikrer de ældre mere medbestemmelse og ekstra plejetimer.

Stigende ledighed rammer kommuner i produktionsdanmark hårdest

Siden ledigheden var på sit laveste i april 2022, har der været en stigning i ledigheden på næsten 9.000 personer. Tallet dækker over bemærkelsesværdige forskelle på tværs af landet. Se udviklingen i din kommune her.

Kort nyt

Det er utrygt at aflevere sit barn i en institution, hvis der er ingen eller for få pædagoger på arbejde, mener Signe Nielsen formand for FOLA.

Forældreorganisation: Luk børnehaver uden pædagoger

Børnehaver og vuggestuer uden tilstrækkeligt uddannet personale bør lukkes ned. Sådan lyder udmelding fra FOLA (Forældrenes Landsorganisation). 'Hvis der ikke er uddannede pædagoger i dagtilbud, kan de ikke leve op til den kvalitet, der skal være,' siger formand.
Kommunerne kan ikke løser alle problemer i ældreplejen. I stedet skal de sørge for, at andre såsom Ældre Sagen, Røde Kors, kirken og pårørende kan byde ind, siger Christian Budde.

Rådmand: Ældreplejen er en tikkende bombe

Hvis ikke organisationer, pårørende og civilsamfundet træder til, ser vi ind i serviceforringelser, forudser toppolitiker i Aarhus. Han efterlyser radikale ændringer i ældeplejen.

Alternativ til klapning – ny teknik testes i Kolding

En ny teknik med store mulige perspektiver skal nu testes i forbindelse med uddybning af fjordbunden til det storstilede Marina City-projekt i Kolding. Håbet er helt at undgå klapning af opgravet materiale.
53-årge Rasmus Bjerregaard kommer med stor erfaring til jobbet som ny kommunaldirektør i Helsingør fra 1. marts.

Ny kommunaldirektør i Helsingør

Helsingør får ny kommunaldirektør. Det bliver Rasmus S. Bjerregaard, som kommer med megen erfaring fra den kommunale verden. Sidst fra sit nuværende job som kommunaldirektør i Holbæk.

Mest læste

53-årge Rasmus Bjerregaard kommer med stor erfaring til jobbet som ny kommunaldirektør i Helsingør fra 1. marts.

Ny kommunaldirektør i Helsingør

Helsingør får ny kommunaldirektør. Det bliver Rasmus S. Bjerregaard, som kommer med megen erfaring fra den kommunale verden. Sidst fra sit nuværende job som kommunaldirektør i Holbæk.

Så hårdt vil jævn administrationsbesparelse ramme hver kommune

Mellem kommunerne er der stor forskel på, hvor stor en andel af administrationsudgifterne der skal spares, hvis alle kommuner skal spare samme beløb pr. indbygger. Se tallet for din kommune her.
Den nye socialminister mener også at hjælpen til borgere med handicap skal komme mere gelinde.

Socialminister åbner for at flytte dele af handicapområdet fra kommunerne og lover bedre service

Velfærdssamfundet skal sørge for, man får hjælp og støtte på en gelinde og tillidsfuld måde 'i modsætning til i dag,' siger socialministeren om handicapområdet. Hun lægger også op til hurtigere hjælp til borgerne, hvilket kan blive dyrt for kommunerne.

Her er kommunerne med konsekvent underbudgettering på socialområdet

'Man er jo altid mindst et halvt år bagefter,' siger borgmester i Sønderborg Kommune, der ligesom flere andre kommuner årligt har underbudgetteret socialområdet fra 2018 til 2021. Se hvor ofte din kommune har underbudgetteret socialområdet her.
Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) beroliger kommunerne i forhold til frisætning af folkeskolen.

Minister beroliger kommunerne: I beholder ansvaret for folkeskolerne

Folkeskolerne bliver ikke sat så fri, at kommunerne bliver kørt ud på et sidespor. Det forsikrer børne- og undervisningsministeren på topmøde.
Det er med skepsis, at KL snart gerne ser regeringen melde klart ud, hvad den vil i forhold til frisætning af kommunerne. Det fortæller formanden for KL's Børne- og Undervisningsudvalg Thomas Gyldal Petersen.

Bliver alle kommuner frisat på et område i år?

Får alle kommuner i år mulighed for at blive frisat på ét velfærdsområde, sådan som den forrige regering stillede i udsigt? Det spørgsmål presser sig på. Kommunerne vil snart gerne vide, hvad de skal planlægge efter, fastslår KL-udvalgsformand.
Annonce

Seneste nyt fra Ritzau

Seneste nyt fra vores samarbejdspartnere

Kommunernes egne nyheder

Dagens Citat

VI BøR SIMPELTHEN FJERNE OPGAVEN MED AT AFGøRE SAGER OM TVANGSFJERNELSE OG TVANGSBORTADOPTION FRA KOMMUNERNE
Amalie Lyhne politisk kommentator til Berlingske , i forbindelse med omtalte sager fra kommunerne Langeland, Frederiksberg og Frederikssund

Navne Nyt

Rund Fødselsdag
Thomas Kastrup-Larsen
Borgmester (S) i Aalborg Kommune fylder 50 år 3. februar
Jobskift
Skifter Fredericia ud med Kalundborg
Lene Bach Jørler bliver ny erhvervschef hos Kalundborgegnens Erhvervsråd fra 1. marts. Hun kommer fra en stilling som chefkonsulent og medstifter af Business Fredericia.
Farvel
Byrådsmedlem trækker sig i Kerteminde
Jan Hansen (S) i Kerteminde Kommune har siden november haft orlov fra byrådsarbejdet, og nu har han besluttet at trække sig helt. Han er til daglig faglig sekretær hos 3F, og det er arbejdsmæssige årsager, der har fået ham til at udtræde. Han afløses af suppleant Lars Hansborg Sørensen.
Jobskift
Viborg henter ny familie- og rådgivningschef i Svendborg
Sigrid Andersen er ny familie- og rådgivningschef i Viborg Kommune. Hun overtager posten efter Mette Kierkgaard (M), der stoppede efter at være blevet udpeget til ældreminister. Sigrid Andersen kommer fra en lignende stilling i Svendborg Kommune, hvor hun har været chef for familie, børn og unge siden 2017.
Jobskift
Fra skoleleder til chef i nyt center
Lise Ammitzbøll la Cour tiltræder 1. marts 2023 som centerchef for Høje-Taastrup Kommunes nye Center for Skole og PPR. De seneste syv år har Lise Ammitzbøll la Cour været skoleleder i Frederiksberg Kommune.