Del artiklen:
Kulturregionsformændene er usikre på, om alle fremtidige indsatser skal fokusere på børn og unge under 20 år, derfor beder de om et opklarende svar fra kulturministeren.
Kulturregionsformændene er usikre på, om alle fremtidige indsatser skal fokusere på børn og unge under 20 år, derfor beder de om et opklarende svar fra kulturministeren. - Foto: trekantomraadet.dk

Formændene for de såkaldte kulturregioner og Kulturministeriet har forskellig forståelse af konceptet for nye regionale kulturaftaler, og formændene afventer nu et svar fra ministeren. Krav fra ministeriet er udtryk for dårlig centralisering, mener formand for Kulturregion Trekantområdet.

Af Lene Vind,

De 12 regionale kulturaftaler har til formål at udvikle kultursamarbejdet på tværs af kommunegrænser. Aftalerne har eksisteret i en årrække og løber over en fireårig periode. De nuværende aftaler udløber til årsskiftet, derfor er dialogen om en ny periode i fuld gang.

Dialogen er dog pt. sat på stand-by, fordi der er opstået usikkerhed hos formændene om konceptet for de kommende kulturaftaler. Usikkerheden er opstået efter et møde den 24. juni, hvor formændene for kulturregionerne var til møde hos kulturministeren, og hvor det overordnede fokus blev skitseret af ministeren.

Siden har der været møde i det administrative, lag og nu er konceptet blevet strammet af Slots- og Kulturstyrelsen, så der kun i begrænset omfang og i særlige tilfældes gives tilladelse til at arbejde med andre indsatser end børn og unge under 20 år.

 Den udlægning af konceptet åbner op for en stor usikkerhed, og den beskriver de 12 formænd i et brev til kulturministeren dateret den 14. september 2020.

”De forskellige fortolkninger af konceptet giver anledning til forvirring og usikkerhed i kulturregionerne. Det er ikke mindst uheldigt i lyset af den meget komprimerede tidsplan, hvor vi som kulturregioner skal aflevere vores forslag til en kulturaftale til styrelsen senest 1. november 2020,” skriver formændene.

De beder derfor om at få fjernet usikkerheden og få bekræftet, at det er den fælles forståelse fra mødet i juni, som fortsat er gældende for de kommende kulturaftaler.

Netværk i kommunerne

Den stramning af konceptet, som formændene beskriver, bekymrer Jesper Elkjær (R), formand for Kulturregion Trekantområdet og byrådsmedlem i Kolding. I hans område har kommunerne været optaget af at skabe noget på tværs, og han nævner blandt mange aktiviteter især et særligt samarbejde, som nu har stået på i en årrække.

“I fem år har vi samarbejdet med Berlin, og vi har fået skabt et godt netværk på tværs af kommunerne, som danner basis for udvikling af mange andre aktiviteter,” siger Jesper Elkjær. 

Den slags samarbejder frygter han ikke kan videreføres, hvis alle indsatser fremover skal handle om børn og unge under 20 år. 

“Vi har været optaget af at skabe noget nyt på tværs af de syv kommuner, og noget, som tager fat i, hvad der rører sig lokalt,” siger Jesper Elkjær. 

Derfor giver det ingen mening for ham, at der nu bliver sat en grænse ved 20 år. Han opfatter stramningen som en centralisering og noget, der bliver trukket ned over kulturregionerne fra Kulturministeriet. 

Sammen med de øvrige kulturregionsformænd afventer han et hurtigt svar fra kulturministeren, fordi kulturregionerne, i følge Jesper Elkjær, har mange gode projekter i gang, som gerne skulle blive til noget i den kommende periode.

Vil du læse resten af artiklen?

Prøv NB Kommune i 4 uger gratis og få adgang med det samme

Eller log ind nedenfor

Glemt adgangskode - lav en ny her