Professor Nina Smith var sammen med Bo Lidegaard, som er tidligere chefredaktør på Politiken, på scenen til KLs topmøde. Her skulle de blandt andet tale om, hvor vidt velfærdssamfundet var gode nok til at gribe unge mennesker, der hverken er i arbejde eller under uddannelse.

Professor om ungeindsats: Kommuner skal samarbejde med virksomheder om job

Alt for mange unge mennesker tabes i dag, mener professor Nina Smith: 'Der er et stort potentiale i at finde ud af at gøre det bedre og kigge mere helhedsorienteret på mennesker.'

Ny kortlægning afslører, hvad der bremser unge uden uddannelse

Blandt unge uden en ungdomsuddannelse er nærmest ingen gået fri af enten helbredsproblemer, dårlig skolegang, massive sociale problemer eller svag hjemmebaggrund, viser analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.