Kasper Damsgaard (S) blev valgt til ny borgmester i Glostrup forrige år. Nu risikerer han at måtte lave en politisk kovending.

Borgmester overvejer kovending i forhold til skat

Også i Glostrup Kommune grubler borgmesteren over, om kommuneskatten skal sættes op. Det vil i givet fald være i klar modstrid med en udmelding fra borgmesteren for få måneder siden. 'Men det bliver ikke i min tid som borgmester, at vi slår bunden ud af kassebeholdningen,' skriver borgmesteren.
Rudersdal Kommune og fem andre kommuner har fået garanteret en ramme af Indenrigsministeriet til at kunne hæve skatten i budget 2023. Inden den endelige budgetlægning i midten af oktober, skal de derfor bestemme, hvilken vej kommunen vil køre på skatteområdet.

Seks kommuner kan med garanti hæve skatten

Kommuner, der har tabt på udligningsreformen, er nu blevet sikret en ramme, så de kan hæve skatten. Garantien er blevet givet til fire sjællandske kommuner og to jyske, skriver Indenrigs- og Boligministeriet.
Det er helt rigtigt set af statsministeren, at der er behov for ændringer i udligningsreform fra 2020. Det vurderer formanden for Landdistrikternes Fællesråd.

Landdistrikter efter statsminister-udmelding: Ændring af udligningen er en bunden opgave

Statsministeren har meldt ud, at hun er parat til at ændre på udlignings-systemet efter valget. Det er i høj grad nødvendigt, for lige nu 'lapper man huller med budding', lyder det fra Landdistrikternes Fællesråd.
Statsminister Mette Frederiksen (S) siger nu, at der er skævheder i udligningsreformen, som der skal ses på efter et valg.

Markant udmelding: Statsministeren vil ændre i udligningsreform efter valg

Statsminister Mette Frederiksen erkender, at udligningsreformen har utilsigtede skævheder og lover borgmestre ændringer efter et valg.
Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) og kommunaldirektør Rikke Würtz fra Mors retter kritik mod det forholdsvis nye udligningssystem.

Kommune: Der er en skævhed i udligningen

Den nuværende model for udligning indeholder en 'skævhed'. Det mener både borgmester og kommunaldirektøren fra Morsø Kommune. De klager nu deres nød til indenrigsministeren.
En ny analyse viser ifølge borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) fra Morsø, at udligningssystemet er så skævt, at en kommune som Morsø skal have store særtilskud for at undgå store nedskæringer.

Analyse peger på grundlæggende fejl i udligningssystemet

Data i ny analyse viser, at der er grundlæggende fejl i motoren i det kommunale udligningssystem. Det kan forklare store økonomiske problemer i yderkommuner.

Beskatningsgrundlaget stiger mest på Sjælland

Der er store forskelle på, hvor stort et beskatningsgrundlag de enkelte kommuner har på tværs af landet. Men stigningen i grundlaget er mest markant på Vest- og Sydsjælland.

Nu er det kun 17 kommuner, der vinder på selskabsskat – 81 taber

Indtægterne fra selskabsskat påvirker kommunerne stadig mere skævt. I 2023 vil det kun være 17 kommuner, som har overskud på reglen om kommunal andel af selskabsskatten, mens resten direkte taber penge.
Her på Langeland stiger udgiftsbehovet pr. indbygger markant i 2023-udligningen. Kommunen har i forvejen et af landets højeste udgiftsbehov pr. indbygger.

Yderkommuner har forholdsvis stor stigning i udgiftstunge borgere

Flere yderkommuner som Langeland, Frederikshavn og Odsherred oplever relativ stor stigning i udgiftstunge borgere. Modsat falder udgifterne i flere af kommunerne omkring de store byer, viser nye tal. Se udviklingen i din kommune.

Ny opgørelse: ‘Social ghettoficering’ slår tydeligt igennem

Ny opgørelse viser, at de sociale problemer stiger især i København, et bælte i den vestlige udkant af hovedstadsområdet samt i yderkommunerne. Se udviklingen for alle kommuner her.

Markant fald i flere yderkommuners indtægter i 2023

En række yderkommuner og vestegnskommuner har et markant fald i de samlede indtægter i 2023 i forhold til 2022. Se udviklingen i alle kommuners indtægter her.
Holger Schou Rasmussen (S), der er borgmester i Lolland Kommune er træt af udligningssystemet, da den ifølge ham ikke løser yderkommunernes udfordringer.

Borgmester: Udligningen vil udløse besparelser

Flere kommuner får færre penge i udligning end tidligere år. Men udgifterne er ikke faldet. Det vil betyde besparelser, fortæller borgmesteren i Lolland Kommune. Han kan ikke få øje på et Danmark i bedre balance.