Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) og kommunaldirektør Rikke Würtz fra Mors retter kritik mod det forholdsvis nye udligningssystem.

Kommune: Der er en skævhed i udligningen

Den nuværende model for udligning indeholder en 'skævhed'. Det mener både borgmester og kommunaldirektøren fra Morsø Kommune. De klager nu deres nød til indenrigsministeren.
En ny analyse viser ifølge borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) fra Morsø, at udligningssystemet er så skævt, at en kommune som Morsø skal have store særtilskud for at undgå store nedskæringer.

Analyse peger på grundlæggende fejl i udligningssystemet

Data i ny analyse viser, at der er grundlæggende fejl i motoren i det kommunale udligningssystem. Det kan forklare store økonomiske problemer i yderkommuner.

Beskatningsgrundlaget stiger mest på Sjælland

Der er store forskelle på, hvor stort et beskatningsgrundlag de enkelte kommuner har på tværs af landet. Men stigningen i grundlaget er mest markant på Vest- og Sydsjælland.

Nu er det kun 17 kommuner, der vinder på selskabsskat – 81 taber

Indtægterne fra selskabsskat påvirker kommunerne stadig mere skævt. I 2023 vil det kun være 17 kommuner, som har overskud på reglen om kommunal andel af selskabsskatten, mens resten direkte taber penge.
Her på Langeland stiger udgiftsbehovet pr. indbygger markant i 2023-udligningen. Kommunen har i forvejen et af landets højeste udgiftsbehov pr. indbygger.

Yderkommuner har forholdsvis stor stigning i udgiftstunge borgere

Flere yderkommuner som Langeland, Frederikshavn og Odsherred oplever relativ stor stigning i udgiftstunge borgere. Modsat falder udgifterne i flere af kommunerne omkring de store byer, viser nye tal. Se udviklingen i din kommune.

Ny opgørelse: ‘Social ghettoficering’ slår tydeligt igennem

Ny opgørelse viser, at de sociale problemer stiger især i København, et bælte i den vestlige udkant af hovedstadsområdet samt i yderkommunerne. Se udviklingen for alle kommuner her.

Markant fald i flere yderkommuners indtægter i 2023

En række yderkommuner og vestegnskommuner har et markant fald i de samlede indtægter i 2023 i forhold til 2022. Se udviklingen i alle kommuners indtægter her.
Holger Schou Rasmussen (S), der er borgmester i Lolland Kommune er træt af udligningssystemet, da den ifølge ham ikke løser yderkommunernes udfordringer.

Borgmester: Udligningen vil udløse besparelser

Flere kommuner får færre penge i udligning end tidligere år. Men udgifterne er ikke faldet. Det vil betyde besparelser, fortæller borgmesteren i Lolland Kommune. Han kan ikke få øje på et Danmark i bedre balance.

Se alle kommuners resultat af tilskud og udligning for 2023

Indenrigs- og Boligministeriet har netop offentliggjort meddelelsen om tilskud og udligning for 2023. Se her, om din kommune kan se frem til at få mere eller mindre i tilskud og udligning.
Landets borgmestre bør nærlæse svaret fra indenrigs- og boligministeren vedrørende et spørgsmål om fremtiden for den årlige overfinansiering af kommunerne på syv milliarder kroner.

Minister forsvarer overfinansiering på to betingelser

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) forsvarer overfinansiering af kommunerne på syv mia. kr. om året. Men det kræver at kommunerne overholder økonomiaftalen og fordeler rammerne "rimeligt".
Efter økonomiaftalen er det fortsat uklart hvordan og i hvilket omfang, kommunerne dækkes for udgifterne til håndteringen af ukrainske flygtninge i 2023.

Fortsat usikkerhed om kompensation for ukrainske flygtninge i 2023

Økonomiaftalen indeholder ingen konkret aftale om, hvordan kommunerne skal dækkes for udgifter forbundet med ukrainske flygtninge i 2023. Dermed er det fortsat usikkert, hvordan de indgår i udligningen.
Venstre, Enhedslisten og De Konservative ønsker at se på visitationen i handicapforhandlingerne.

Forhandlinger på handicapområdet er i gang: Flere partier vil se på visitationen

Forhandlingerne på handicapområdet er begyndt med en teknisk gennemgang af evalueringen af det specialiserede socialområde. Flere partier vil se på visitationen.