Ringsted Kommune har indgået budgetaftale for 2023. Aftalen er mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti.

Første budgetaftale er nu i hus: Der kommer besparelser

Som den første kommunalbestyrelse er der nu indgået et bredt forlig i Ringsted Kommune om budgettet for 2023. Der kommer besparelser især på grund af handicapområdet. Politikerne har forsøgt at gøre besparelserne så smertefrie som muligt for borgerne.
Karsten Längerich (V), der er borgmester i Allerød Kommune, har et klart budskab til kommuner med meget likviditet: Sæt skatten ned i solidaritet med de kommuner, som ikke har likviditet.

Borgmester opfordrer kommuner til skattesænkning i solidaritet

Allerøds borgmester kommer med klart budskab til kommuner med bugnende likviditet: Sæt skatten ned i solidaritet med de kommuner, der ikke har så meget på kistebunden.
De seneste beskæftigelsestal tyder på, at kommunerne skal finde besparelser i slutningen af året for at overholde økonomiaftalen med regeringen.

Flere ansatte presser kommunernes 2022-budgetter

Trods en smal økonomiaftale og mange vikaransættelser er antallet af kommunalt ansatte steget i 2022. Det varsler udfordringer med at overholde servicerammen for i år.

Tårnhøj inflation kan ramme kommunernes økonomi

Kommunerne kan ende med et stort hul i finansieringen, hvis priserne fortsætter med at stige. Midtvejsreguleringen for priser og lønninger for 2022 tyder lige nu på at ligge på et for lavt niveau i forhold til den faktisk inflation.
Økonomiaftalen mellem KL og regeringen giver ingen håb for handicappede. Det vurder fra venstre KL-formand Martin Damm, formanden for Danske Handicaporganisationer Thorkild Olesen og SF's handicapordfører Charlotte Broman Mølbæk.

Nøglepersoner: Det ser mørkt ud for handicappede

På trods af lang tids protest og regeringens forståelsespapir så skal de handicappede ikke regne med bedre forhold. Det vurderer KL, Danske Handicaporganisationer og SF i kølvandet på økonomiaftalen. Og så kommer KL med en erkendelse.

Fire ud af ti toppolitikere: KL-formænd leverer ringe økonomiaftale

Fire ud af ti toppolitikerne i kommunerne vender tommelfingeren nedad over for det resultat, som KL-toppen ved Martin Damm og Jacob Bundsgaard har leveret med økonomiaftalen.
Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) ser det som en af sine opgaver som minister at advare Folketinget mod at indføre nye regler for at styre kommunerne. Her er han fanget i forbindelse med udnævnelsen til minister.

Minister: Frikommuneforsøg skal styre reguleringsiveren på Slotsholmen

Den nye indenrigsminister mener, at frikommuneforsøgene forpligter ham til at se kritisk på nye krav om minimumsnormeringer og central styring af kommunerne. Vi skal holde godt øje med 'reguleringsiveren', fastslår han.
Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) mener, at regeringen har holdt hånden under velfærden - trods behov for kommunale besparelser i 2023.

Indenrigsministeren: Vi har altså løftet velfærden bredt set

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) afviser kritik af, at regeringen overdriver velfærdseffekt af økonomiaftalen og fastholder, at aftalen holder hånden under velfærden.
Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) balancerer på et knivsæg, når det kommer til at formulere sig omkring velfærdsdækningen i økonomiaftalen for 2023. Allerede nu deler han vandene blandt borgmestrene.

Regeringen får nu kritik af borgmestre for manglende medansvar for økonomiaftale

Indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen og regeringen løber fra sit medansvar for en stram økonomiaftale. Det mener flere borgmestre. Det er især en formulering om at holde hånden under velfærden, som gør borgmestrene frustrerede.
Social- og beskæftigelsesrådmand, Anders Winnerskjold (S), mener, at den nye økonomiaftale sætter velfærden under pres.

Socialdemokratisk rådmand: Økonomiaftalen sætter velfærden under pres

Den nye økonomiaftale kommer til at lægge et pres på velfærdssystemet. Sådan lyder dommen fra social- og beskæftigelsesrådmand, Anders Winnerskjold (S), i Aarhus Kommune.
Der har været en stigning i antallet af ældre under den nuværende regering, men antallet af hjemmehjælpstimer er ikke fulgt med.

Faldet i hjemmehjælpstimer pr. ældre fortsætter

Faldet i hjemmehjælpstimer pr. ældre er mindsket under den nuværende regering, men der bliver stadigt færre hjemmehjælpstimer pr. modtager for særligt de ældste borgere.
Formand for Danske Regioner, Anders Kühnau (S) (i midten), præsenterede den økonomisk aftale for regionerne i Finansministeriet fredag morgen.

Regionerne får også en stram økonomiaftale

Forsvarsudgifter og høj inflation betyder stram økonomiaftale for 2023 mellem regioner og regeringen. 'Vi havde ønsket os et niveau, som var noget højere,' siger Anders Kühnau (S), formand for Dansk Regioner.