Frederiksbergs borgmester Michael Vindfeldt (S) vil have KL-toppen til at forlade årets økonomiforhandlinger, hvis regeringen vil have kommunerne til at spare på administration, men ikke selv er klar til at spare på statens administration.

S-borgmester: KL skal forlade økonomiforhandlinger, hvis regeringen ikke selv sparer

Regeringen skal spare på statslig administration, hvis de vil have opbakning til økonomiaftalen fra socialdemokratisk storby-borgmester. Så hård er meldingen forud for Kommunalpolitisk Topmøde.
Torsdag samles cirka 1500 kommunalpolitikere og embedsmænd til kommunalt topmøde i Aalborg. Det store spørgsmål er, om kommunalpolitikenes stigende utilfredshed med regeringens velfærdsløfter trods kommunale besparelser slår ud i en stigende utilfredshed med KL's forhandlingsstrategi.

Analyse: Administrationsbesparelser udstiller KL’s svaghed forud for topmøde

KL står handlingslammet, når ministre neglicerer kæmpevækst i statens administration og udskammer en moderat vækst i kommunernes administration. Topmøde vil vise, hvor tæt kommunalpolitikere er på et oprør.
Mads Silberg (K), byrådsmedlem i Solrød, vil have KL til at stå endegyldigt fast på at få dækket den stigende økonomi på det specialiserede socialområde i den kommende økonomiaftale. Ellers bør man forlade forhandlingerne, skriver han i debatindlæg.

Debat: KL bør stå fast på ultimativt krav om flere midler i økonomiaftalen

Rundspørge blandt byrådsmedlemmer viser, at cirka halvdelen ønsker, at KL skal forlade økonomiaftale 2024, hvis ikke opdriften på handicapområdet dækkes. Byrådsmedlem står på mål for holdningen i nyt debatindlæg.
Det bekymrer KL-formand Martin Damm (V), at op mod halvdelen af byrødderne mener, at KL skal forlade forhandlingsbordet, hvis der ikke kommer øget finansiering til både demografi og opdriften på handicapområdet i økonomiaftalen for 2024.

Bekymret KL-formand: Byrødder vil have KL til at forlade forhandlingsbord

Næsten halvdelen af byrådspolitikerne vil have KL til at forlade forhandlingsbordet til den kommende økonomiaftale, hvis ikke regeringen vil give penge til både demografi og opdrift. Det bekymrer Martin Damm.
Et markant flertal af landets byrådsmedlemmer er uenige i regeringens retorik, som de mener står i kontrast til økonomiaftalen. Netop forventningsafstemningen mellem regeringen og kommunerne var på dagsordenen til årets Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Ni ud af ti byrådsmedlemmer: Regeringen overholder ikke økonomiaftalen

Hele 88 procent af byrådsmedlemmerne mener, at regeringens løfter om mere velfærd står i skærende kontrast til det aftalte i økonomiaftalen. Det viser svar i ny spørgerunde fra NB-Kommune.
Kommunerne kan formentlig godt indstille sig på en stram anlægsramme i 2024. Der er fortsat behov for en stram finanspolitik, siger cheføkonom fra Danske Bank.

Økonomer: Kommunerne må forvente stram anlægsramme i 2024

Anlægsrammen for 2024 bliver næppe meget bedre end den, kommunerne fik i 2023. Der er stadigvæk behov for stram finanspolitik, mener cheføkonom fra Danske Bank.
Pernille Rosenkrantz-Theil (S) tog på et samråd i Folketinget et helt usædvanligt opgør med regeringens hidtidige linje med økonomiforhandlingerne med kommunerne ved at kæve fælles kvalitetsstandarder på handicapområdet. De skal sikre fælles og højere standarder for hjælpen til handicappede.

Opgør med mange års økonomiaftaler på handicapområdet

Minister vil indføre fælles nationale servicestandarder på handicapområdet for at sikre borgere med handicap ensartet og højere serviceniveau i hele landet.
Nicolai Wammen (S) slår fast, at kommunerne skal findes besparelser allerede for 2024. Samtidig læsser han flere administrative krav over på både kommuner og regioner.

Svar tyder på, at kommuner skal spare 700 mio. på administration allerede i 2024

Nyt svar til Folketinget viser, at kommunerne risikerer allerede i 2024 at skulle finde cirka 700 millioner kroner i administrative besparelser.
Formanden for KL Martin Damm advarer om, at borgmestrene leger med ilden, hvis de bruger store kassebeholdninger som argument for, at en sanktion for en overskridelse af servicerammen ikke vil ramme så hårdt.

Damm advarer: Borgmestre må ikke lege med ilden

Det kan få alvorlige følger, hvis borgmestre bruger store kassebeholdninger som argument for, at en overskridelse af servicerammen og efterfølgende sanktioner ikke rammer så hårdt.

Gode tal fra to store kommuner giver håb om mindre sanktion

Både Frederiksberg og Kolding melder nu, at de overholder servicerammen. Samtidig melder KL, at kommunerne tror, de kan komme under en milliard i samlet overskridelse. Se tal for kommunerne her.

Budgetopfølgninger peger på overskridelse af serviceramme på over 2,5 milliarder kroner

Med budgetopfølgninger fra 61 kommuner er der allerede udmeldt samlede overskridelser af servicerammen på cirka 1,7 milliarder kroner. Dermed tegner den samlede overskridelse ifølge kommunernes egne oplysninger til at overstige 2,5 milliarder kroner.
Indenrigs- og Boligminister Christian Rabjerg Madsen (S) har afvist at give kommunerne en hjælpende hånd for at afbøde konsekvenserne af de stigende priser. Nye tal viser, at konsekvenserne sandsynligvis bliver endnu større end frygtet.

Manglende prisregulering i kommunerne ser ud til at blive værre end frygtet

Nye tal for inflationen viser, at kommunerne kan forberede sig på et endnu større varigt tab i finansieringen end de 1,4 milliarder kroner, der blev frygtet i september.