Antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldet med 44 pct. siden toppen

Mens de bedste kommuner har skåret antallet på kontanthjælpsydelser med over 60 procent, så har andre kun reduceret antallet med cirka 25 procent. Se tallene for din kommune her.

Over ti procent færre på uddannelseshjælp siden 2019

Der er stor forskel i kommunerne på udviklingen af antal 16-29 årige ledige på uddannelseshjælp fra september 2019-2021. Mens Tønder har haft et fald på over en tredjedel, har fire kommuner haft en stigning i antallet på over ti procent. Find din kommune her.

Antallet af langtidsledige falder markant

Langtidsledigheden falder kraftigt i 70 af landets kommuner. Se tallene for alle kommuner her. Manglen på hænder i mange virksomheder giver også jobmuligheder for langtidsledige.

Store universitetsbyer og Vestegnen er Danmarks arbejdsløshedsøer

Nye beskæftigelsestal viser, at ledigheden i mange yderkommuner er lav, mens den er højere i universitetsbyerne samt på Vestegnen tæt på København - i alt i omkring 25 kommuner. Se hvilke kommuner her.

Færre unge er arbejdsløse

I hele landet er antallet af ledige unge faldet med 13 procent. Samtidig viser opgørelse, at hver andet nye job bliver besat af unge under 25. 'Tænk, hvis ungdommen nu om dage slet ikke er doven, sart og selvoptaget,' skriver Børsen.
(Arkiv) Finansministeriet forventer, at ti procent færre vil være arbejdsløse på dagpenge i 2022 end før coronakrisen.

Regeringen forventer fem procent færre ledige i 2022 end før coronakrisen

Der vil ifølge Finansministeriets fremskrivning være ti procent færre a-kassemedlemmer på dagpenge i 2022, mens antallet af kontanthjælpsmodtagere vil ligge på samme niveau som i 2019.

35 kommuner har nu den laveste ledighed målt over ti år

Cirka en tredjedel af landets kommuner er nu så godt igennem coronakrisen, at de har den laveste ledighed siden finanskrisen for mere end ti år siden.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard fortalte mandag glad, at ledigheden nu var lavere end før coronakrisen. Det var lidt for 'rosenrødt,' lyder kritik.

Regeringen ‘maler billedet mere rosenrødt, end det er’

2. pinsedag jublede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard over, at der for første gang var færre ledige end før coronakrisen. Tendensen er rigtig, men man skal være varsom med tallene, siger cheføkonom.

Langtidsledighed har ramt kommuner forskelligt under corona

Størst stigning i langtidsledighed i Østjylland og hovedstadsområdet, mens produktions-Danmark klarer sig bedre igennem. Flere kommuner har skiftet plads i rangordning. Se tallene for din kommune.
Det største fald i beskæftigelsen i januar var inden for hoteller og restauranter, hvor antallet af lønmodtagere faldt med 9000. (Arkiv)

22.000 job forsvandt under januars nedlukning

Danmark var i januar ramt af det største fald i beskæftigelsen siden april 2020 under første nedlukning.
Årsagen til flere ledige skyldes primært, at der er færre i aktivering, hvilket skal ses i lyset af, at landets jobcentre har været delvist nedlukkede.

Ledighedskøen vokser for første gang i otte måneder

Køen af ledige voksede i januar for første gang i otte måneder. Det skyldes blandt andet, at færre er i aktivering.

33 procent flere arbejdsløse efter et år med corona

Kommuner i Jylland og på Fyn har klaret sig bedre igennem coronakrisen end kommuner på Sjælland. Se udviklingen i arbejdsløsheden i din kommune her.