Djøf-zombier, ATA-tid og offentlig styring

Djøf vil med nyt udspil skabe mere nærhed og tid til borgerne, men forslagene virker ikke gennemarbejdede. Der er i stedet behov for en styringskommission, der kan komme med underbyggede anbefalinger til bedre offentlig styring.
(Arkiv)

Skal politiet fange indbrudstyve eller bekæmpe terror?

Regeringens varslede nærhedsreform rejser et vigtigt spørgsmål: Hvad betyder nærhed i borgerrettet service og velfærd? spørger Adam Diderichsen i dette debatindlæg.

Mens vi spændt venter på styrings- og ledelsesreformer

Ledelsesavisen sætter i dette nummer fokus på forskning, som kan levere viden eller inspiration til både politikere og praktikere i jagten på en bedre ledelse og styring af den offentlige sektor.
Ledere på alle niveauer i den offentlige sektor, inklusiv politisk ledelse må stå på mål for, hvorfor den styring, der rulles er nødvendig, og hvordan den bidrager til at skabe værdi. Skriver Professor Hanne Foss Hansen i denne artikel

Fra fejlstyring til god styring

Vi har set mange eksempler på fejlstyring – både over- og understyring – i den offentlige sektor over årene. Men vi ved også, hvad som kendetegner god styring. Stafetten ligger nu hos regeringen.
I dag kan der identificeres mindst syv styringsparadigmer, som på denne måde ligger i lag. Styringsparadigmer er således både konkurrerende og sameksisterende. Skriver professor Jacob Torfing i denne artikel.

Vi kan skabe styringsparadigmernes all-star hold

Tanke-eksperiment: Hvis vi tager de bedste elementer fra syv forskellige styringsparadigmer og sætter dem sammen til et all-star hold, kan vi måske skabe en endnu bedre offentlig sektor. Lad os gøre forsøget.

Kommentar: Kunsten at balancere mellem den gode offentlige ledelse og styring

Et debatmøde i Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse og Styring satte gang i refleksionerne, fordi forskellige indfaldsvinkler skaber forskellige koblinger imellem ledelse og styring. Vi ved godt, hvorfor vi er her, men ikke altid, hvordan vi er det bedst muligt.

Hvad er det, I gør så godt i Danmark?

Samarbejdet mellem praktikere og forskere lykkes godt herhjemme. Det er der mange gode grunde til, bl.a. at vi kender og respekterer hinanden på tværs af de forskellige roller og institutioner. Og at vi samarbejder i både forskning og praksis om at bruge hinandens viden og kompetencer.

Nærhedsreformen må ikke blive holdeplads for de gode intentioner

Hvis regeringens Nærhedsreform for alvor skal medføre forbedringer for offentlige medarbejdere og ledere - og i sidste ende borgere – må regeringen lære af erfaringerne fra tidligere reformforsøg og bruge de offentligt ansatte som brobyggere mellem politik og praksis.

Ledere har en opgave i at aflive myter

Mange medarbejdere fortæller myter om, at alt i arbejdslivet var bedre ’i de gode gamle dage’. Det er vigtigt, at ledere får punkteret myterne for at skabe bedre vilkår for at løse arbejdsopgaverne og udvikle organisationen.

Vi har tabt den humanistiske dimension

I den ensidige jagt på effektivitet og produktivitet i ledelse og styring af den offentlige sektor mister vi respekten for det enkelte menneske. Denne dehumanisering skaber afmagt, mistilid og marginalisering, som vi kun kan bryde med ved at genindføre dannelse og sund fornuft som bærende værdier.

Bliv klogere på lederidentitet, ledelsesspænd, ledelsesrum og ledelsesopfattelser

Hvordan kan du udvikle din lederidentitet? Hvad er et passende ledelsesspænd i din organisation? Hvordan skaffer du dig et tilstrækkeligt ledelsesrum? Hvordan kan du sikre, at du og dine medarbejdere har samme opfattelse af din ledelse? En ny videorække giver dig som offentlig leder forskningsbaserede bud på disse spørgsmål.

Det oversete ledelseslag: Kollegaledere

De fylder ingenting i ledelsesbøgerne, men betyder ofte alt i organisationen i strækket mellem de strategiske beslutninger og opgaveløsningen. De befinder sig i en slags organisatorisk ingenmandsland, men enhver leder kender deres centrale placering i den organisatoriske kabale. Kollegalederne er ressourcepersoner, som må agere på stedmoderlige betingelser.