Kommuner med mange ukrainere er hårdt ramt af stigende udbetaling af kontanthjælp

Kommunerne har samlet set et lille fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere det seneste år. Men det er ulige fordelt. Det vil give økonomiske skævheder mellem kommunerne.
Mens der har været administrationsfest i staten, som det for nyligt kom frem i Dybvadudvalgets rapport, så har kommunerne formået at spare på administrationen. Det viser foreløbige regnskabstal fra Danmarks Statistik.

Kommunerne sparede 87 millioner på administration i 2022

Det er lykkedes kommunerne at nedbringe udgifterne til central ledelse og administration med 87 mio. kr. fra 2021 til 2022. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.
Kommunerne overskrider rammerne markant i 2022. Derfor venter der sandsynligvis en armlægning mellem KL-formand Martin Damm, som her ses foran finansministeriet og finansminister Nicolai Wammen (S) om, om kommunerne skal sanktioneres for overskridelserne.

Kommunerne overskrider rammerne i 2022 med næsten tre milliarder

De netop offentliggjorte foreløbige regnskaber for kommunerne viser, at servicerammen overskrides med omtrent 1,1 milliarder kroner, mens anlægsrammen overskrides med godt 1,7 milliarder. Sanktioner kan være på vej.
Mads Silberg (K), byrådsmedlem i Solrød, vil have KL til at stå endegyldigt fast på at få dækket den stigende økonomi på det specialiserede socialområde i den kommende økonomiaftale. Ellers bør man forlade forhandlingerne, skriver han i debatindlæg.

Debat: KL bør stå fast på ultimativt krav om flere midler i økonomiaftalen

Rundspørge blandt byrådsmedlemmer viser, at cirka halvdelen ønsker, at KL skal forlade økonomiaftale 2024, hvis ikke opdriften på handicapområdet dækkes. Byrådsmedlem står på mål for holdningen i nyt debatindlæg.
Statsminister Mette Frederiksen (S) stillede på et møde før valget socialdemokratiske borgmestre i udsigt, at der ville blive ændret på udligningen. Men nu lyder der andre toner fra SVM-regeringen.

Mette Frederiksens ønske om at rokke ved udligningen bliver ikke til noget

Statsminister Mette Frederiksen (S) gik til valg på et ønske om at genåbne udligningsreformen. Men der bliver ikke rokket ved udligningsreformen under SVM-regeringen, fastslår minister Sophie Løhde (V) i et nyt folketingssvar.
Et markant flertal af landets byrådsmedlemmer er uenige i regeringens retorik, som de mener står i kontrast til økonomiaftalen. Netop forventningsafstemningen mellem regeringen og kommunerne var på dagsordenen til årets Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Ni ud af ti byrådsmedlemmer: Regeringen overholder ikke økonomiaftalen

Hele 88 procent af byrådsmedlemmerne mener, at regeringens løfter om mere velfærd står i skærende kontrast til det aftalte i økonomiaftalen. Det viser svar i ny spørgerunde fra NB-Kommune.
Borgmesteren i Vordingborg Kommune, Mikael Smed (S), er en af de borgmestre, der må tilpasse 2023-budgettet, fordi forventningerne til udgifterne i år er steget, siden budgettet blev vedtaget.

2023-budgetter genbesøges: Her går det galt for kommunerne

Mange af landets kommuner er allerede i gang med at tilpasse årets budgetter for at finde besparelser. Et udpluk af de ramte kommuner viser, at det især er stigende energiregninger og det specialiserede socialområde, der presser kommunerne.
57 procent af over 300 byrådsmedlemmer svarer, at deres kommune allerede er gået i gang med at genåbne budgetter eller planlægger at gøre det i 2023. Det viser nye spørgerunde foretaget af NB-Kommune.

Flertal af lokalpolitikerne varsler genåbning af årets budgetter

180 ud af 316 byrødder svarer i en undersøgelse foretaget af NB-Kommune, at der enten er en sparerunde i gang, eller at der vil komme en i løbet af 2023 for at holde årets vedtagne budgetter.
Kommunerne kan formentlig godt indstille sig på en stram anlægsramme i 2024. Der er fortsat behov for en stram finanspolitik, siger cheføkonom fra Danske Bank.

Økonomer: Kommunerne må forvente stram anlægsramme i 2024

Anlægsrammen for 2024 bliver næppe meget bedre end den, kommunerne fik i 2023. Der er stadigvæk behov for stram finanspolitik, mener cheføkonom fra Danske Bank.
Mens borgmestrene entydigt siger, at det vil kræve grundlæggende ændring af økonomiaftale at opfylde de løfter, som social- og boligminister gav på samråd, så kalder ministeren artikel her på NB-Økonomi "ren fantasi".

Minister: Ren fantasi at udtalelser på samråd gør op med økonomiaftaler

Mens KL og en stribe borgmestre mener, at social- og boligministers udtalelser på samråd strider mod indgåede økonomiaftaler, så kalder minister det for en fantasi i en kommentar.

73 kommuner forventer et dårligere resultat i 2023 end i 2022

Kommunerne forventer samlet set et fald i resultatet på 2,9 milliarder kroner i 2023 i forhold til 2022. Udviklingen skyldes især et mere pessimistisk skøn for overførselsudgifter.

18 kommuner taber på kriteriet for faldende folketal i 2024

Tilskuddet fra kriteriet for faldende folketal falder i 18 kommuner i 2024. Omvendt kan 18 andre kommuner glæde sig over, at deres tilskud vil stige. Se hvilke kommuner her.