Intern klimaafgift på kød har stor effekt i kommunale køkkener

Tre måneder efter, at Aarhus Kommune indførte en intern klimaafgift på nogle af de mest klimabelastende fødevarer, havde det bl.a. ført til et fald i forbruget af oksekød på 30 procent.Det skriver Ø...
Her ses Nordeuropas største solcellepark, der ligger vest for Aabenraa. Den breder sig over, hvad der svarer til mere end 400 fodboldbaner. I baggrunden er der desuden vindmøller.

De fleste nye vindmøller og solceller rejses i få kommuner

I 2022 kom 60 procent af de nye landvindmøller og solceller i fem kommuner, viser en ny opgørelse. Flere kommuner er nødt til at komme med, hvis vi skal nå vores klimamål, mener Green Power Denmark.
Medlemmerne i Koldings nye fødevareråd.

Nyt fødevareråd skal se på bæredygtighed i kommune

Byrådsmedlemmer har sammen med lokale aktører etableret et nyt fødevareråd i Kolding Kommune.Kommunen er en af de første i Danmark til at sætte initiativet i gang. Kolding Fødevareråd består af i al...
Miljøstyrelsen vurderer, at det miljømæssigt er mindst lige så godt at indsamle plast sammen med restaffaldet og eftersortere de.

Miljøstyrelsen giver grønt lys til at droppe spanden til plastaffald

Fynske kommuner har vundet en delvis sejr. Miljøstyrelsen anerkender, at det er lige godt eller bedre at indsamle borgernes plastaffald med restaffaldet og lade maskiner klare sorteringen.

Ø-kommune får Danmarks bedste ladeinfrastruktur

I løbet af 2023 etablerer Samsø Kommune 44 offentligt tilgængelige ladepunkter på Samsø i tillæg til de 17, der allerede findes.Samsø kommer dermed op på 61 offentligt tilgængelige ladepunkter, hvil...
Regeringen og kommunerne er ikke enige, om det er godt eller skidt for klimaet, hvis der forbrændes mindre affald i Danmark.

Regeringen og kommunerne er endt i klimakrig om affald

Regeringen vil have brændt mindre affald i Danmark for at nå klimamål - til skade for klimaet, mener KL.
Klimaatlasset viser, at en by som Faaborg kan forvente stormfloder, som den, byen var ramt af i 2017, 15 gange oftere ved udgangen af århundredet.

Klimaatlas tegner et billede af klimaforandringer på kommuneniveau

Selv hvis Danmark overholder Paris-aftalen, kan flere kommuner se frem til store stigninger i stormfloder, viser DMI's Klimaatlas.

Flaskehals bremser udbygning af solceller

Af Jørn Sørensen - jorn@nb-medier.dk, NB-Medier - kontakt@nb-medier.dk Udbygningen af solcelleanlæg har været et regulært boom, der er gået så stærkt, at el-nettet ikke kan følge med alle steder.På d...
Aarhus Kommune råder over 354 personbiler, hvoraf de 197 nu kører på el.

Kommune i kamp mod tiden for at skaffe elbiler nok

I 2025 skal samtlige biler og andre køretøjer i Aarhus Kommunes bilpark være drevet af ikke-fossilt brændstof. Men det kan blive svært at nå inden da, erkender projektleder.

Klima, miljø og bæredygtighed på skoleskemaet i 20 kommuner

20 kommuner er nu i fuld gang med at få klima, miljø og bæredygtighed til at blive en mere integreret del af skoledagen for eleverne i grundskolen. Vallensbæk er en af de 20 kommuner, der har indgåe...

Kommune tøver med at købe hybridbiler

Byrådet i Nyborg Kommune skulle på det seneste møde endelig vedtage købet af otte nye hybridbiler i kommunens bilpark, men sagen blev sendt tilbage til Økonomiudvalget til genovervejelse. Det skrive...

To store kommuner: Ingen CO2-udledende busser efter 2025

Kommunerne København og Frederiksberg er gået sammen om at sætte strøm til de sidste fem buslinjer i 2025. Dermed er kommunerne klar til 100 procent nulemissionsbusser inden udgangen af 2025.Om et p...