Renovering af almene boliger til to milliarder bliver udskudt, siger finansministeren.

Renoveringer af almene boliger for milliarder udskudt

Aftalepartier udskyder nye renoveringer af almene boliger for to milliarder kroner ifølge finanslov.
Der mangler hænder på ældreområdet, og derfor er penge afsat til området i finanslovsaftale ikke tilfredsstillende, mener Ældresagen. (Arkivfoto)

Ældre føler sig snydt for milliarder i finanslovsaftale

Seniorområdet lider, og behov vil ikke blive dækket af millioner sat af i finanslov, mener Ældresagen.
Børn, der har brug for at blive et år mere i børnehaven, får mulighed for det, før de skal starte i folkeskolen.

Efter tre årtier sænkes klasseloftet i de mindste klasser

Frem mod 2025 afsættes flere penge på finansloven til at sænke klasseloftet til 26 for børn i 0.–2. klasse.
Forurenet vandløb kommer til at spille en stor rolle i de kommende finanslovsforhandlinger, da både SF og R har det som hovedprioritet i deres egne udspil.

Her er de forslag til finansloven, som påvirker kommunerne

Støttepartierne har hovedfokus på klima, drikkevand og folkeskole til årets finanslov. Kommunerne kan derfor ikke forvente at få dækket hele deres behov på ældre- og handicapområdet.
Under finanslovsforhandlingerne vil finansordfører Andreas Steenberg (RV) ikke stille centrale krav om et løft af kommunernes økonomi på handicapområdet. Intet tyder på, at kommunerne og handicaporganisationerne kan se frem til en håndsrækning i finansloven.

Intet tyder på løft af handicapområdet i finansloven

Hverken Radikale Venstre eller SF har stort løft af kommunernes handicapindsats som krav til regeringen under finanslovsforhandlingerne. Dermed tyder intet på, at økonomien på området bliver løftet i finansloven.
Handicappede borgere demonstrerer foran Christiansborg Slotsplads den 24. juni 2021, fordi de mente, at der ikke var afsat tilstrækkeligt med midler af til det specialiserede socialområde i økonomiaftalen for 2022 mellem regeringen og KL.

Astrid Krag vil ikke love flere penge til handicapområdet på finansloven

I et folketingsvar fra social- og ældreminister Astrid Krag (S) vil ministeren ikke love nye penge til et presset handicapområde. Svaret er i stedet en opremsning af de penge, der allerede er afsat til området.
René Christensen fra DF (t.h.) har foreslået minimumsstandarder til ældre, som et resultat af Jacob Mark og SFs fokus på minimumsnormeringer på børneområdet. Men det kan ende med, at det bliver handicapområdet, der bliver den store taber i det kapløb.

Minimumsstandarder hos børn, skole og ældre kan skade handicapområdet

Flere politiske ønsker om minimumsstandarder kan skade et allerede hårdt presset handicapområde, hvis kommunerne får pålagt at bruge pengene et bestemt sted. Alligevel vil Dansk Handicap Forbund ikke gå ned ad den sti.
René Christensen, finansordfører for DF, vil gerne gå til finanslovsforhandlingerne med minimum en milliard til de ældre, så man kan sikre nye minimumskrav til kommunerne.

DF: Kommuner må vænne sig til minimumsstandarder eller sadle om

Børneområdet har kannibaliseret på ældreområdet, mener Dansk Folkeparti, som er klar på at indføre minimumsstandarder på plejeområdet i kommunerne. Det er et vink med en vognstang til kommunerne, hvad angår det kommunale selvstyre, fortæller finansordføreren.
Pia Olsen Dyhr (formand) og Jakob Mark (gruppeformand) fra SF var med til at sikre minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Nu stiller Pia Olsen Dyhr sig bag nye minimumskrav fra Ældre Sagen.

SF, EL og DF presser nu regeringen på rengøring hos ældre

Ældre Sagen får støtte fra SF, Enhedslisten og DF til hygiejne milliard på finansloven. Alle partier lægger vægt på mere rengøring til de ældre.
Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune, mener ikke at minimumskrav er vejen frem på ældreområdet, da den største udfordring efter hendes mening er rekruttering af medarbejdere i ældreplejen.

Ældre Sagen vil have minimumsstandarder for rengøring på finansloven

Ældre Sagen kræver i nyt udspil minimumsstandarder for rengøring. Det vil reelt betyde mindre kommunalt selvstyre. Borgmestrene i Aabenraa og Helsingør hælder Ældre Sagens udspil ned ad brættet.
Finansminister Nicolai Wammen (S) skærer i statens anlægsrammer for at stramme finanspolitikken.

Regeringen strammer grebet om anlægsrammer

Regeringen skærer i anlæg for at sikre lille stramning i finanslov. Det kan blive en udfordring for kommunerne.
Finansminister Nikolai Wammen (S) modtager den fysiske udgave af finansloven udenfor Finansministeriet tidligere i dag.

Det ved vi om regeringens finanslovsudspil

Der bliver 1,2 milliarder kroner at forhandle med Folketingets partier om i regeringens finanslovsudspil.