Markant mindreforbrug på administration igen i 2021

Kommunerne brugte 3,05 mia. kr. mindre på administration, end man havde budgetteret med i 2021. Underforbruget ligger især på puljer, som er blevet udmøntet på andre områder.

Mange kommuner ramte langt fra anlægsbudgettet i 2021

Mange kommuner ramte langt over eller langt under anlægsbudgettet i 2021. Trods de store udsving har kommunerne samlet set næsten ramt anlægsrammen lige på.
Depression, angst og andre psykiske lidelser er særligt udbredte i Vestsjælland og Syddanmark. Det lægger et særligt hårdt pres på det specialiserede socialområde i nogle af de kommuner, der i forvejen har sværest ved at få økonomien til at hænge sammen.

Stor geografisk skævhed i psykiske sygdomme

Mens kommunerne oplever et stigende pres på det specialiserede socialområde, så viser nye tal, at de psykiske sygdomme især er udbredt i Vestsjælland og Syddanmark. Se tal for alle kommuner her.
2021 bød på rekordhøje prisstigninger indenfor renovering og vedligehold på hele 8,6 procent i forhold til året før.

Rekordhøje prisstigninger presser anlægsrammen

Nye tal viser, at priserne for renovation og vedligehold steg med rekordhøje 8,6 procent i 2021. Prisstigningerne sætter kommunernes anlægsramme under yderligere pres.

Konkurrenceudsættelsen i det offentlige står stille

Trods styrket samarbejde mellem offentlige og private under coronakrisen viser tal fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en stilstand i konkurrenceudsættelsen, hvor SMV’erne taber terræn i deres andel af offentlige kontrakter. Men der er et lille lyspunkt, når det gælder pris.

Antal elever pr. folkeskoleklasse er faldende

Nye tal viser, at antallet af elever pr. folkeskoleklasse er faldet over de seneste år. Tallet gemmer på store kommunale forskelle. Se tal for alle kommuner her.

Vækst i førtidspension rammer især yderkommuner

På bare to år er antallet af førtidspensionister steget med 13 procent. Den store stigning rammer især yderkommunerne.
Ud af de 2024 ledige SOSU job på hjemmesiden SOSU.dk er næsten hver fjerde et deltidsjob.

Nye tal: Offentlige arbejdsgivere er markant dårligere til at opfylde ønske om fuldtid

Mere end hver tiende deltidsmedarbejder i det offentlige vil gerne på fuld tid. Men mange folk på deltid kan på trods af akut mangel på arbejdskraft ikke få lov af deres arbejdsgiver.
OPS-Indsigt har tidligere skrevet om den faktiske vækst af friplejehjem, men hvor mange har kommunerne tanke om?

Friplejehjem er blevet en del af flere kommuners budgetaftaler

Budgetaftalerne for 2022 indikerer, at kommunerne er i færd med at opbygge en pipeline for byggeri af nye friplejehjem. Se her hvilke kommuner, som lige nu udviser interesse for et alternativ til kommunale plejehjem.

Markant udvikling: Vederlag til byrødder er steget med 25 procent – målt i faste priser

Et forslag fra Enhedslisten i Odense om at nedsætte honoraret til viceborgmesteren sætter fokus på kommunalpolitikernes vederlag. Siden 2008 er vederlagene steget med 25 procent - målt i faste priser.

Stor nettotilflytning til kommunerne rundt om de store byer

I løbet af 2021 var der stor udflytning fra landets største kommuner mod kommunerne rundt om de store byer. Se tallene for alle kommuner her.
I 2021 flyttede flere end nogensinde før ud af Københavns Kommune. Folketallet i Danmarks største kommune fortsætter dog med at stige.

København havde det højeste antal fraflytninger nogensinde i 2021

Aldrig før har flere mennesker flyttet fra Københavns Kommune, end det var tilfældet i 2021. Alligevel fortsætter befolkningsvæksten i Danmarks største kommune.

INGEN KREDITKORT OPLYSNINGER

Få dit kommunale nyhedsoverblik kl. 7.00 hver morgen - gratis og uden binding i 4 uger

Har du allerede abonnement, log ind her:

Mangler du NB Kommune abonnement, så start gratis her: