I Københavns Kommune er det samlede sygefravær steget fra i gennemsnit 11,9 dage i 2020 til 13,5 dages sygefravær i 2021 blandt kommunens cirka 45.000 ansatte.

Sygefraværet i Københavns Kommune er det højeste i ti år

Det går den forkerte vej med sygefraværet i Københavns Kommune. Særligt ansatte under Børne- og Ungdomsforvaltningen er hårdt ramt. Fraværet er det højeste siden 2011. Corona har øget arbejdspresset i institutionerne, lyder det.
Landets folkeskoler har gjort sig nogle gode erfaringer under coronakrisen. Friheden har været god for fagligheden og forlænges i en bred aftale torsdag.

Folkeskoler får et år mere med corona-frihed

Skoler har været glade for den frihed, de har haft under coronakrisen. Ny aftale forlænger friheden et år til.
For landets biblioteker fik nedlukningen under corona stor indflydelse på antallet af udlån.

Yderligere fald i biblioteksudlån det seneste år

Corona kostede hårdt i brugen af bibliotekerne. Udlånet fra folkebibliotekerne faldt med hele 17 procent fra 2020 til 2021. Værst ser det ud for børn og unge.
"Nogle arbejdsgivere trykker for hurtigt på ’afskedigelsesknappen’, når det gælder ansatte ramt af senfølger af covid-19," siger FOA-formand Mona Striib.

FOA-formand: Nogle chefer er for hurtige til at fyre folk ramt af senfølger

Det dur ikke, at kommunale chefer fyrer folk, som døjer med senfølger efter covid-19. Det mener FOA's formand og håber på, at et nyt fælles 'forståelsespapir' vil gøre en forskel.
Regeringen vil kompensere kommuner og regioner for merudgifter for fortsatte ekstraordinære covid-19-relaterede indsatser i 2022.

Frontpersonale med senfølger skal mødes med fleksibilitet

Sundhedsministeren, Danske Regioner, KL, Dansk Sygeplejeråd, FOA og Yngre Læger er enige om, at der fortsat skal udvises udstrakt fleksibilitet over for frontpersonale i sundhedssektoren, der har senfølger efter at være blevet smittet med covid-19 på arbejdspladsen.
Social- og Ældreminister Astrid Krag har skulle svare på, ud fra hvilket aftaleretligt grundlag hun og Sundhedsministeren har kunnet pålægge de private aktører at etablere et antigen-selv-test setup og samtidig pålægge de private aktører selv at afholde udgifterne.

Regeringen havde ingen hjemmel til at pålægge private tilbud selvtest-setup

Kommunale velfærdsinstitutioner har været dækket af en aftale om gratis selvtest, mens private leverandører er pålagt selv at etablere og bekoste et antigen-selv-test setup. Nu viser et svar fra socialministeren, at der ikke var juridisk hjemmel for pålægget.
Snart er det ikke nødvendigt for elever og ansatte i dagtilbud og på skoler at teste for corona ugentligt.

Skoler og dagtilbud kan snart droppe ugentlige test

Elever og lærere behøver ikke længere at blive testet to gange om ugen fra 21. februar, oplyser ministeriet.
Man kan ikke bare generelt fratage ældre i hjemmeplejen rengøring. Det fastslår lektor i socialret, og nu er en række kommuner anmeldt til Ankestyrelsen. (Personen på fotoet har ikke noget med artiklen at gøre)

Ældre Sagen klager til tilsyn over kommuners nedskæring i rengøring

Ældre Sagen har klaget til Ankestyrelsen over, at flere kommuner har sendt et generelt brev ud om nedskæring af rengøringen hos ældre. Ekspert vurderer, at den pågældende praksis 'er ulovlig'.
Forhandlinger skal finde en løsning for forældre, når daginstitutionerne lukker på grund af coronaudbrud, mener blandt andre de Radikale..

Flertal vil tvinge regering til handling om lukkede institutioner

Regeringen bliver pålagt at indkalde til trepartsforhandlinger for at løse problem med lukkede institutioner.
Pårørende til ældre og handicappede i Silkeborg Kommune opfordres nu til at give et nap med. Der er stor mangel på personale på grund af sygdom.

Mandefald: Kommune beder pårørende om at tage handicappede hjem fra botilbud

Silkeborg Kommune er nu så hårdt ramt af corona blandt pleje- og omsorgspersonale, at kommunen beder om hjælp til praktiske opgaver fra pårørende på ældre-og socialområdet. Pårørende må også meget gerne tage handicappede hjem fra botilbud.
Det er ulovligt, når kommuner skærer ned på den hjemmehjælp, som borgere ellers har krav på, understreger lektor i socialret.

Kommune sender ‘ulovligt’ brev ud til modtagere af hjemmehjælp

Det kan ifølge en ekspert i socialret være ulovligt, når Horsens Kommune i et brev skærer ned i den hjemmehjælp, som borgere ellers har krav på. 'Vi gør det med blødende hjerte,' lyder det fra kommunen.
Ifølge børne- og undervisningsministeren er folkeskoleloven ikke tilpasset en pandemisituation. Derfor vil hun ændre regler, så skoler kan droppe erstatningstimer for aflyst undervisning på grund af sygefravær. Men ifølge lærerne kræver det, at årets afgangsprøver ikke presser de ældste elever yderligere.

Lærere og skoleledere: Elever bør få afklaring om afgangsprøver

Det kræver tilpasning af afgangsprøver, når elever går glip af undervisning, mener lærere og skoleledere.