KL's næstformand maner til besindighed, efter flere borgmestre oplyser, at borgmestrene er langt fra at finde model for nye service- og anlægsrammer til kommunerne. "Vi er godt på vej. Vi er i den fase, hvor vi bliver enige om opgaven, og hvor borgmestrene kan foreslå værktøjer til at løse opgaven," siger han.

Budgetkrisen: Lang vej til enighed om nye service- og anlægsrammer

Første møderække for at afværge varigt sammenbrud i budgetproces er overstået. Meldinger lyder på stor velvilje, men også truende konflikter der i værste fald kan sprænge KL.
Et debatindlæg fra Svendborgs borgmester Bo Hansen på Altinget viser, at budgetstriden mellem kommunerne mere og mere får karakter af et opgør mellem kommune grupperne - præcis som debatten om det kommunale udligningssystem.

Borgmester: Kommuner med højt serviceniveau må bagerst i køen

Striden om nye principper for fordelingen af service- og anlægsbudgetter begynder mere og mere at ligne debatten forud for reformen af den kommunale udligning.

København har fortsat de markant højeste anlægsudgifter i 2022-budgetter

Kommunernes anlægsudgifter i budgetterne svinger fra 245 kr. pr. indbygger til mere end 6.000 kr. pr. indbygger. Flere kommuner udvider anlægsbudgettet markant, mens andre holder for. Se tal for alle kommuner her.
Børnene i landets børnehaver må vente lidt med at få nye gyngestativer på legepladsen, fordi kommunerne har prioriteret især veje og administrationsbygninger i anlægsbudgetterne for 2022.

Kommuner nedprioriterer skoler og børnehaver i anlægsbudgetterne

Kommunernes anlægsbudgetter for 2022 viser, at kommunerne prioriterer veje og administrationsbygninger, mens der bliver færre penge til folkeskoler og daginstitutioner.

Analyse: Så meget får borgerne i service for deres skattekroner i hver kommune

Mellem kommunerne er der stor forskel på, hvor meget service borgerne får i forhold til, hvor mange penge de betaler i kommuneskat. I enkelte kommuner får man under 70 procent af skattebetalingen igen i form af service.

Sådan endte kampen om servicerammen for 2022

Mens ni kommuner har skåret i serviceudgifterne i 2022-budgettet, har flere kommuner budgetteret med en markant udvidelse. Se tallene for alle kommuner her.
Finansminister Nicolai Wammen (S) mener ikke, at det er regeringens ansvar, at kommunerne har svært ved at få enderne til at mødes i den faseopdelte budgetproces. Når kommunerne indgår en aftale, så mener finansministeren, at den selvfølgelig skal holdes.

Wammen viger ikke en tomme: Kommuner skal overholde økonomiske rammer

Nicolai Wammen fraråder klart kommunerne at overskride de økonomiske rammer i de årlige økonomiaftaler. 'En aftale er en aftale,' siger han.
Chefredaktør på NB-Økonomi, Arne Ullum, mener at borgmestrene står over for to umulige muligheder: Enten finder man et nyt system for den faseopdelte budgetprocess, eller også dropper man en stor del af det kommunale selvstyre.

Arne Ullum: Udligningsdebatten er flyttet fra Christiansborg til KL-huset

Landets borgmestre står over for en svær opgave, når de skal blive enige om en ny model for budgetprocessen. Men hvis ikke det lykkes, risikerer det kommunale selvstyre at komme i en alvorlig krise. Det siger chefredaktør for NB-Medier på Kommunaløkonomisk Forum.
Københavns Kommune har aktuelt omkring 17 mia. kr. i opsparet likviditet. Det gør dem til den kommune, der har den højeste likviditet både pr. indbygger og i alt.

Kommunerne kunne have brugt 13,5 milliarder kroner mere de seneste to år

Hvis ikke det var for service- og anlægslofterne, kunne kommunerne have brugt hele 13,5 milliarder kroner mere over de seneste to år uden hverken at justere på kommuneskatten eller tage penge fra andre områder.
I sidste ende lykkedes det at komme i mål med de kommunale budgetter for 2022 inden for de aftalte rammer med regeringen. Det glæder både formand og næstformand i KL, Jacob Bundsgaard og Martin Damm.

KL-formand: Vejen til ny faseopdelt budgetproces er en del af løsningen

KL-toppen skal nu i gang med at finde en model for en mindre smertefuld måde at få kommunerne til at overholde økonomiaftalen med regeringen. 'Vejen dertil er en del af løsningen,' siger KL-formand Jacob Bundsgaard.