De seneste beskæftigelsestal tyder på, at kommunerne skal finde besparelser i slutningen af året for at overholde økonomiaftalen med regeringen.

Flere ansatte presser kommunernes 2022-budgetter

Trods en smal økonomiaftale og mange vikaransættelser er antallet af kommunalt ansatte steget i 2022. Det varsler udfordringer med at overholde servicerammen for i år.
"Tidligere kunne man komme med nok så mange høringssvar, uden at det ændrede en tøddel," siger borgmesteren i Odsherred Karina Vincentz (Nyt Odsherred) om ny budgetproces.

Efter inspiration fra Køge afprøves ny budgetmodel

For at inddrage borgerne mere vil kommunalbestyrelsen i Odsherred afprøve en ny model for sin budgetproces. Tidligere kunne borgerne komme med nok så mange høringssvar, uden at det ændrede en tøddel, fortæller borgmesteren i Odsherred.
En række kommuner må genåbne budgetterne, og i nogle tilfælde må børneområdet også holde for.

Genåbning af budgetter rammer børn i flere kommuner

En række kommuner må genåbne deres budgetter og spare hundrede af millioner kroner. Flere steder rammer det børn i dagtilbud. Det er en forkert strategi, og kommunerne skal kunne få dispensation til at hæve skatterne, mener BUPL.
Den nye borgmester i Slagelse Knud Vincents (V) ser sig nødsaget til at gennemføre besparelser for at rette op på kommunens skrantende økonomi. Han har skarpt kritiseret sin forgænger John Dyrby Paulsen (S).

Kommune må sætte sig selv på hestekur

Økonomien i Slagelse Kommune har været på faretruende kurs. Derfor har byrådet med den nye borgmester i spidsen genåbnet budgettet for 2022 og fundet besparelser for intet mindre end 115 millioner kroner.

Budget 2022: Se hvem der er udfordrede og hvem, der er på sikker kurs

21 kommuner har overskredet deres budgetter så kraftigt i 2021, at de direkte skal skære i servicebudgetterne for at overholde budget 2022. Se tallene for alle kommuner her.

Over 70 kommuner overskrider budgetterne på handicapområdet

Langt de fleste kommuner overskrider deres budgetter for 2021 på det specialiserede socialområde. Det viser netop offentliggjorte regnskabstal.
Der var stor medieopmærksomhed i Slagelse på selve valgnatten, hvor Knud Vincents (V) kunne meddele, at han var ny borgmester i kommunen. Men både den nuværende og tidligere borgmester mener, at konflikternes tid er forbi i Slagelse.

Slagelse: Ikke udtryk for fornyet konflikt, at budget 2022 genåbnes

Budgettet for 2022 genåbnes af nyt flertal i Slagelse Kommune. Nuværende og tidligere borgmester mener dog, at det ikke skal aflæses som øget konflikt i byrådet.

København har fortsat de markant højeste anlægsudgifter i 2022-budgetter

Kommunernes anlægsudgifter i budgetterne svinger fra 245 kr. pr. indbygger til mere end 6.000 kr. pr. indbygger. Flere kommuner udvider anlægsbudgettet markant, mens andre holder for. Se tal for alle kommuner her.
Børnene i landets børnehaver må vente lidt med at få nye gyngestativer på legepladsen, fordi kommunerne har prioriteret især veje og administrationsbygninger i anlægsbudgetterne for 2022.

Kommuner nedprioriterer skoler og børnehaver i anlægsbudgetterne

Kommunernes anlægsbudgetter for 2022 viser, at kommunerne prioriterer veje og administrationsbygninger, mens der bliver færre penge til folkeskoler og daginstitutioner.
Social- og ældreminister Astrid Krag (S) har flere gange lovet penge til ældreområdet i kommunerne, så demografien kunne dækkes ind. Men virkeligheden ser anderledes ud i mange kommuner. 23 kommuner budgetterer med mindre i 2022 pr. ældre over 65 år, end de gjorde i 2021.

23 kommuner budgetterer med færre penge på ældre i 2022

Mange kommuner kan ikke dække demografien på ældreområdet i budgettet for 2022. De påtænker således at bruge færre penge på ældreområdet i det kommende år, end de gjorde i 2021. Det viser nye tal.

19 kommuner har skåret i folkeskolebudget i 2022

Yderkommuner på især Sjælland har skåret i budgettet for 2022, når det kommer til folkeskoleområdet, hvis man sammenligner med 2021. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Kommuner vil bruge færre penge pr. barn til pasning i 2022

Kommunerne forventer at bruge 0,29 procent færre penge pr. 0-5 årig på dagtilbud - men penge fra staten mere end opvejer besparelsen.