Billige boliger i yderkommunerne har været medvirkende til, at socialt udsatte borgere oftere vælger at flytte til yderkommuner.

Forstå på fem minutter: Derfor fanger udligning ikke førtidspension

Der er to enkle årsager til, at mange yderkommuner får langt flere førtidspensionister end partierne bag udligningsreformen i 2020 forventede. Få forklaringen her.

Partiernes jobcenterbesparelser kan koste flere tusinde stillinger

Der skal nedlægges over 2.000 stillinger i landets jobcentre, hvis S, V og K fører planen om jobcenterbesparelser på tre milliarder kroner ud i livet efter folketingsvalget, og bare en tredjedel skal findes på administrationen. Se tallene for alle kommuner her.
Med en alvorlig mine forudsiger de økonomiske vismænd, at beskæftigelsen vil falde med 100.000 personer over de kommende år. De understreger dog, at faldet sker fra et meget højt niveau.

Vismænd forudser beskæftigelsesfald på mere end 100.000 personer

Beskæftigelsen vil falde med over 100.000 personer frem mod 2024, forudser vismændende i ny rapport. Dermed stopper den markante stigning i arbejdsstyrken, der har været de seneste år.
Det er svært at rekruttere sosuer til kommunerne. Det skyldes blandt andet, at det er svært at få folk til at uddanne sig inden for faget. Der skal nationale løsninger til, mener flere kommuner, for ellers ender velfærden i en negativ spiral.

Kommuner kan ende i negativ spiral af forgæves rekrutteringer

Det haster med en national løsning på rekrutteringsudfordringerne i kommunerne. Ellers ender det i en negativ spiral, hvor de kommuner, der har det sværest vil få det endnu værre. Det fortæller flere ledere i kommunerne.
Jobcentre i fire kommuner kan blive udsat for en omfattende oprydning i regeljunglen, da fire kommuner står til at blive frikommuner på beskæftigelsesområdet. Det fremgår af økonomiaftalen for 2023.

Økonomiaftale: Fire kommuner kan blive sat fri på beskæftigelsesområdet

Frikommuneforsøget bliver nu udvidet med beskæftigelsesområdet. I første omgang for fire kommuner. Det fremgår af den nye økonomiaftale for 2023.
Jobcentrene havde stort set samme udgifter i 2019 som i 2011, selvom arbejdsløsheden var faldet med over to procent. VIVE har set på hvorfor.

VIVE: Jobcentre har samme udgifter på trods af halveret arbejdsløshed

På otte år faldt ledigheden med to procentpoint, mens udgifterne til jobcentrene var nogenlunde stabil. En af forklaringerne er, at der samtidig kom flere syge og aktivitetsparate til. Der er dog også tegn på, at kommunerne ikke tilpasser antallet af medarbejdere til de færre ledige, skriver VIVE.
Offentliggørelsen af Økonomisk redegørelse majversion 2022 viste, at flere nøgletal omkring beskæftigelse trækker i en positiv retning for kommunerne.

Færre på offentlig forsørgelse i 2022 end forventet

Der kommer færre på offentlig forsørgelse i løbet af 2022 og flere i arbejde. Det viser nye tal fra den økonomiske redegørelse.

Få kommuner har særlig stor stigning i tidlig tilbagetrækning

Ni kommuner har over det seneste år haft en stigning i andelen på førtidspension og seniorpension, der er over dobbelt så høj som landsgennemsnittet.

43 kommuner har færre job i 2020 end i 2017

Næsten halvdelen af alle landets kommuner har samlet set færre job i det private og offentlige til rådighed for deres borgere i 2020, end de havde i 2017. Fra en af de hårdt ramte kommuner lyder det, at ledigheden nu er godt på vej til at blive normaliseret.
Der har været godt gang i byggeriet under coronakrisen, men antallet af beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen ser nu ud til at være stagneret på et højt niveau.

Beskæftigelsen i byggebranchen er stagneret

Efter en kraftig vækst i antallet af beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen har antallet stabiliseret sig i løbet af 2021.
I byggebranchen er manglen på arbejdskraft højere end før finanskrisen. Blandt andet derfor foreslår vismændene nu, at man skal gøre mere for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft.

Vismænd anbefaler at tiltrække udenlandsk arbejdskraft

I vismændenes efterårsrapport får regeringens udspil om arbejdsmarkedsreformer en hård medfart. Vismændene anbefaler, at man ser mere mod udenlandsk arbejdskraft for at løse den kortsigtede udfordring.

Stor forskel i kommunernes udgifter til beskæftigelsesindsats

Analyse: Der er stor forskel mellem kommunerne, når man ser på beskæftigelsesudgiften til aktivering og administration pr. bruttoledig i kommunen. Se resultaterne her.