Kan Mette Frederiksen have en pointe i, at vi skal træde et skridt tilbage og lige overveje, hvordan vi udlever ”det frie valg”, hvis den måde vi har indført det på, har medført en vækst i bureaukratiseringen?

Kommentar: Mette Frederiksen, det frie valg og afbureaukratiseringen i Utopia

'Frit valg' fik medierne til at gløde og blå blok op af stolene, da statsminister Mette Frederiksen (S) nævnte det i hendes åbningstale, men var det i virkeligheden en talefejl eller et bevidst signal om, at nu skulle der gøres op med årtiers blå privatisering af velfærden?

Minister kritisere økonomistyringen i kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen møder stærk kritik fra flere kanter fordi man har undladt at bruge 200 millioner kroner i satspuljemidler, der var øremærket resocialiserende arbejde.
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) orienterede i sidste uge Folketingets Finansudvalg om, at der er opstået tekniske udfordringer med Landspatientregister LP3, der bl.a. har betydet, at der ikke er komplette data på nuværende tidspunkt.

IT-problemer forsinker data bag kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Det nye Landspatientregister LP3 har siden maj været ramt af dataproblemer, som betyder, at der stadig ikke er komplette data til at beregne den kommunale medfinansiering af Sundhedsvæsenet. Sagen skaber problemer hos både kommunerne og i forhandlingerne om kommunal udligning.
Finansminister Nicolai Wammen (S) og social- og indenrigsminister Astrid Krag (S)

Analyse: Derfor tyder meget på, at kommunerne får mellem 1,4 og 1,8 milliarder ved økonomiforhandlin...

Læs her, hvorfor meget peger på, at KL får et løft i kommunernes økonomi på mellem 1,4 og 1,8 milliarder kroner i økonomiforhandlingerne. Men kommunerne skal formentligt også finde et beløb via effektiviseringer.

Kolding Kommunes socialdirektør fratræder efter kreativ bogføring

Efter 22 år som Direktør i Kolding Kommune, skal den nu tidligere socialdirektør Lars Rasmussen på jobjagt. Det sker efter at man har opdaget, at kommunens Socialforvaltning sminkede sit 2018-regnskab.

Tilsyn griber ind på Sjælsmark: Ansatte ramt af for høje krav

Arbejdstilsynet har udstedt et påbud til Udrejsecenter Sjælsmark. Ansatte udsat for høje følelsesmæssige krav.
Demonstration mod den meget omdiskuterede Offentlighedslov på Christiansborg Slotsplads tirsdag d. 4 juni 2013. Offentlighedsloven forventes vedtaget i Folketinget senere i dag. (

Venstre kan nedlægge veto mod ny offentlighedslov

Selv om flere af de partier, der forhandler med S-formand Mette Frederiksen, håber at kunne presse hende til lempelser af offentlighedsloven, så vil Venstre ifølge et notat få vetoret over for lempelser.
Pernille Rosenkrantz-Theil, Socialdemokratiets socialordfører, mener at samfundets hjælp til de mest sårbare børn er utilstrækkelig -

Socialdemokratiet vil fjerne flere udsatte børn fra forældrene

Samfundet bør forebygge omsorgssvigt ved at satse på flere og tidligere anbringelser. Socialdemokratiet vil øge antallet af anbringelser af udsatte børn og unge. Det siger partiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

Dansk Erhverv efterlyser samtale om nye løsninger på ældreområdet

Flere ældre, nye forventninger og dermed et øget demografisk pres får nu Dansk Erhverv til at foreslå en ældrekommission. En bred samfundssamtale skal forventningsafstemme og se på nye muligheder, mener erhvervsorganisationen.

Offentligt ansatte skal i praktik i det private

Af Steen Houmark - steen@nb-medier.dk, NB-Medier - kontakt@nb-medier.dk Center for Offentlig Innovation pilottester i år Innovationspraktikken på tværs af den offentlige og private sektor. En gang år...

Her er tallene om kommunernes velfærd, som kommer i fokus i valgkampen

Den kommunale pleje og omsorg er allerede en central del af valgkampen til Folketinget. her er der nye tal for antallet af kommunale medarbejdere indenfor pleje og omsorg – og de afslører meget store forskelle i udviklingen fra 2016 til 2018 mellem kommunerne. Se tal for alle kommuner her.

SF: Fem veje til et paradigmeskifte i den offentlige sektor

Der er behov for et paradigmeskifte for den offentlige sektor, som arbejdsgiver. Det mener SF. Tanken er at man skal unødvendigt bureaukrati, stress og nedskæringer til livs, samt give de offentligt ansatte arbejdsglæden tilbage.