EU-borgere i pleje- og sundhedssektoren må vente i månedsvis på at få kompetenceafklaret, om de kan arbejde som sosuassistent, -hjælper eller ufaglært. Det til trods for, at der er massiv mangel på arbejdskraft i ældreplejen.

Statsligt bureaukrati står i vejen for sosu’er fra EU-lande

Trods mangel på arbejdskraft i kommunerne, er der lange ventetider i staten på at afklare kompetencerne for udenlandsk arbejdskraft. Kommune har taget sagen i egen hånd.
Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune, glæder sig over, at Ankestyrelsen har givet kommunen medhold i en klagesag, som Ældre Sagen har rejst.

Ankestyrelsen afviser Ældre Sagen blankt i en stribe klagesager mod kommuner

En række kommuner har fået medhold fra Ankestyrelsen efter klager fra Ældre Sagen over reduceret hjælp til ældre på grund af pesonalemangel.

KL: Risiko for endnu større mangel på pædagoger

Der er udsigt til, at kommunerne vil få endnu sværere ved at få besat pædagog-stillinger. Det fremgår af ny fremskrivning. 'Kommunerne skal handle nu for at forebygge stor mangel på pædagoger,' siger KL-direktør.
Silkeborg Kommune har haft succes med en strategi, der har fået flere sosu'er til at gå op i tid.

Kommune formår at få flere sosu’er til at gå op i tid

Silkeborg Kommune har via en systematisk indsats fåret flere sosu'er til at gå op i tid. En bred vifte af indsatser har hjulpet med at afbøde manglen på personale.
Hussai Karger er en af de ufaglærte, der både har fået arbejde på fuldtid og fem timers uddannelse med løn hver uge. "Vi er rigtig glade for vores job, kolleger og borgerne," siger hun til Viden på Tværs.

Win-win: Ufaglærte uddanner sig til sosu og arbejder fuldtid

I Høje-Taastrup Kommune tager man ufaglærte ind i ældreplejen - ansætter dem på fuldtid og hjælper dem med at komme i gang med at uddanne sig til sosu-hjælpere.
Det er utrygt at aflevere sit barn i en institution, hvis der er ingen eller for få pædagoger på arbejde, mener Signe Nielsen formand for FOLA.

Forældreorganisation: Luk børnehaver uden pædagoger

Børnehaver og vuggestuer uden tilstrækkeligt uddannet personale bør lukkes ned. Sådan lyder udmelding fra FOLA (Forældrenes Landsorganisation). 'Hvis der ikke er uddannede pædagoger i dagtilbud, kan de ikke leve op til den kvalitet, der skal være,' siger formand.
Det er utrygt og belastende for de ældre, hvis de tit skal plejes af vikarer, mener Ældre Sagen.

Kommuner bruger markant flere penge på vikarer i ældreplejen end for fem år siden

Flere kommuner i Østjylland har mangedoblet deres udgifter til vikarer i ældreplejen i løbet af de seneste fem år. Det er stærkt bekymrende, mener Ældre Sagen.
Sosu-studerende mener, at jobgarantien i Svenborg Kommune allerede er der, da der i forvejen søges faglært personale i stort set hvert eneste ældretilbud.

Studerende: Kommune udsteder unødvendig jobgaranti

I Svendborg Kommune har byrådet besluttet, at studerende på sosu-uddannelserne skal sættes en jobgaranti i udsigt inden for kommunegrænsen efter endt uddannelse. Studerende mener dog, at der allerede er garanti for at få et job i sektoren på grund af manglen på sosu'er.
Det vækker hård kritik, at kommunerne ikke længere må hjælpe ansatte med løn under uddannelse til pædagog.

KL får kraftig kritik for at stoppe løn under uddannelse til pædagogmedhjælpere

KL har meddelt kommunerne, at de ikke længere må udbetale løn til pædagogmedhjælpere, der uddanner sig til pædagoger. Det får kritikken til at hagle ned over KL fra kommuner og fagforbund, som ser løn under uddannelse som vigtigt værktøj i indsatsen for at tilvejebringe flere pædagoger.
Det lykkes for Haderslev Kommune at tiltrække tyskere, der er værdifuld arbejdskraft.

Kommune har stor held med at tiltrække tysk arbejdskraft

Der bliver sukket efter arbejdskraft i mange kommuner. På den baggrund værdsætter man i Haderslev Kommune, at man formår at få flere og flere tyskere til at bosætte sig. Forskellige redskaber er taget i brug.
Der mange bud fra professor Lars L. Andersen på, hvad der skal til for at holde på senior-medarbejderne i kommunerne.

Hvad får senior-medarbejderne i kommunerne til at blive i jobbet?

God ledelse, indflydelse og faglige udvikling. Det er nogle af de faktorer, der får erfarne medarbejdere til at blive længere i jobbet, fortæller professor på baggrund af ny forskning. Kommunerne kan vinde meget ved at blive bedre til at fastholde senior-medarbejderne.
Medarbejdere fra syv forskellige EU-lande skal nu pleje ældre i Lolland Kommune.

Kommune formår at tiltrække folk fra syv forskellige lande til ældreplejen

Folk fra blandt andre Spanien, Irland og Rumænien kommer til at pleje ældre i Lolland Kommune. Kommunen satser på international arbejdskraft for at få ældreplejen til at hænge sammen. Det kræver en del papirarbejde, men der er stor tro på, at det bliver en succes.