Vejen Kommunes politikere skal træffe ny beslutning om holddannelse

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Vejen Kommune

DENNE PRESSEMEDDELELSE ER KLAUSULERET T…

DENNE PRESSEMEDDELELSE ER KLAUSULERET TIL MANDAG MORGEN KLOKKEN 06.00.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT SKOLECHEF REGIN HOLM NIELSEN FØRST KAN TRÆFFES FOR EN KOMMENTAR MANDAG EFTER KLOKKEN 13.

Politikerne i Vejen Kommune skal træffe en ny beslutning om den budgetmæssige forudsætning for tilrettelæggelse af holddannelse på skoleområdet, og dermed bortfalder de to oprindelige budgetforslag.

Det er indstillingen efter mødet den 20. februar 2023 mellem Vejen Kommune og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

- Vi har haft en god dialog og et godt samarbejde med STUK. Hovedparten af de opmærksomhedspunkter vi drøftede, var tænkt ind i det oprindelige forslag. Men vi anerkender, at vi skulle have skønnet anderledes i forhold til, hvem der kan træffe beslutning om holddannelse. Det er nu præciseret, at den kompetence i denne kontekst ligger hos skolelederne, ikke hos politikerne.

-Når man, som vi har gjort, gerne vil udvikle og udfordre undervisningsformen i den danske folkeskole for at skabe endnu mere fleksible og lærerige undervisningsformer for eleverne, så risikerer man at træde ved siden af. Det har vi lært af, siger afdelingschef for skole, kultur og fritid, Regin Holm Nielsen.

For at undgå besparelser via ”grønthøstermetoden” havde administrationen forsøgt at komme med meget konkrete forslag til, hvor der kunne spares.

- Intentionen har aldrig været at bryde med lovgivningen, men at undersøge rammerne for, hvordan vi kan udvikle undervisningen og bruge it og teknologi i undervisningen. Der har heller aldrig i de oprindelige forslag været på tale at skabe lærerløse timer, som det har fremgået i pressen, men derimod bruge lærerkræfterne på en anden måde end den traditionelle. Alternativet med at lærerne skal løbe stærkere for at nå mere, men med gammelkendte metoder, vil vi gerne undgå, udtaler direktør Morten Oldrup.

Det bliver nu tydeliggjort, at det er op til skolelederen på den enkelte skole at træffe beslutning om, hvorvidt der skal benyttes holddannelse, og det vil kun ske, hvis det efter pædagogisk vurdering er til gavn for den enkelte elev og det tilgodeser klassen samlede behov.

- I forhold til minimumstimetal, undervisningstid og kvalifikationskrav, så er det skolelederens opgave at sikre sig, at undervisningen lever op til lovgivningen, og det understøtter vi dem naturligvis i, ud fra den vejledning vi har fået fra STUK, siger Regin Holm Nielsen.

Det vil desuden være skolebestyrelsen, der fastsætter de overordnede rammer for holddannelse for den enkelte skole, og det vil være skolelederen, der træffer de konkrete beslutninger om undervisningen og organiseringen af holddannelse i forhold til udmøntningen, indenfor rammerne udstukket af skolebestyrelsen. Det vil ske med baggrund i pædagogiske og/eller praktiske hensyn.