Vær med til informationsmøde om separatkloakering i Holte

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune

Kloaksystemet i Rudersdal Kommune skal renoveres og klimasikres. Det er tid til at forberede kloaksystemet på en fremtid med mere vand og samtidig gennemføre en tiltrængt renovering.

Med en udbygning af kloaksystemet reducerer vi risikoen for oversvømmelser ved kraftig regn, og vi får færre overløb af urenset spildevand til søer, vandløb og hav, så vandmiljøet på sigt forbedres.

En plan for separatkloakering i Holte-området er sendt i høring. I den forbindelse holder Rudersdal Kommune et virtuelt informationsmøde om planen tirsdag den 20. april kl. 17-19. Læs mere om planerne:

Klimatilpasning af kloakkerne i Rudersdal

Du kan melde dig til ved at bruge linket herunder:

Tilmelding til informationsmøde om separatkloakering

Program

  1. Velkommen og præsentation af dagens program v. Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller  
  2. Klimatilpasning ved separering af regn og spildevand i Holte, Dronninggård og Øverød v. Novafos  
  3. Tillæg til spildevandsplanen for Holte, Dronninggård og Øverød og grundejers forpligtigelser v. Rudersdal kommune  
  4. Kort pause  
  5. Spørgsmål & debat Ordstyrer: Court Møller  
  6. Opsamling og afrunding v. Court Møller