Udvider indsats til ledige med højt sygefravær: flere kan nu få støtte og vejledning hos en sundhedskonsulent

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Skive Kommune

Skive Kommunes tilbud om at komme med på et sundhedsfremmende gruppeforløb bliver nu også tilbudt til de ledige borgere, som har svært ved at indgå i en gruppe. Det giver helt nye og forbedrede udsigter for den gruppe af borgere, som hidtil ikke har kunne komme med i et forløb hos kommunens sundhedskonsulent.

Der er nu håb forude for flere ledige, der har et højt sygefravær i forbindelse med deres tilknytning til Jobcenter Skive. Skive Kommune har nemlig udvidet tilbuddet om at få støtte og vejledning hos en sundhedskonsulent, som kan guide dem til at få den rigtige hjælp. Det kan både være i forhold til at komme videre til en udredning, eller til at få kigget på, om de får den rigtige medicin.

- Når ledige med højt sygefravær mødes med sundhedskonsulenten, så oplever vi blandt andet, at de bliver bevidste om, at nogle af de symptomer de kommer med, kræver behandling. Sundhedskonsulenten støtter og vejleder borgeren til en sundhedsmæssig bedring og til at finde vej i sundhedssystemet. Der er borgere, der oplever, at de ikke selv har ressourcer eller viden om, hvordan og hvad der kan gøres i forhold til deres egen sundhed, fortæller Mariane Balsby, der er leder af Sundhedscenter Skive.

Tilføjer ny mulighed for individuelle forløb

Tilbuddet om et forløb eksisterer allerede i Skive Kommune, men kun som gruppeforløb. Med den nye mulighed for individuelle forløb, håber kommunens arbejdsmarkedschef at flere, som ikke ved, hvad de fejler, vil tage imod hjælp.

- Det er mere fleksibelt nu. Vi har fået mulighed for at støtte de ramte borgere i af få overblik over deres sundhedsmæssige situation. Før var kerneopgaven gruppeforløbet, men nu er der også åbnet op for, at vi kan hjælpe en anden gruppe borgere, som for eksempel lider af angst eller har svært ved at være sammen med andre mennesker, siger Dorthe Hamrum, der er arbejdsmarkedschef i Skive Kommune.

Tilbuddet om den individuelle hjælp er en del af Skive Kommunes beskæftigelsesindsats, og giver mere fleksibilitet i tilbuddet med udvidelsen. Borgeren kan få en henvisning til en sundhedssamtale fra sin sagsbehandler. Herefter er det så sundhedskonsulenterne, der er ergoterapeuter eller sygeplejersker, som først tilbyder en sundhedssamtale efterfulgt af et gruppe- eller individuelt forløb, alt efter borgerens situation.

- Vi arbejder mere med sundhedsfremmende forbedring, hvor vi tager udgangspunkt i, hvor borgeren er og hvad borgeren er motiveret for. Hvis borgeren har brug for hjælp med kontakt til egen læge, så er det dér vi starter, og hvis de har brug for hjælp til at få overblik over, hvilke afdelinger på hospitalet de er tilknyttet, så hjælper sundhedskonsulenten også med det, fortæller Mariane Balsby.

Mulighed for at vende tilbage til arbejdsmarkedet

I sidste ende er håbet for de ledige med højt sygefravær, at de kan få så meget bedring af deres sundhedsmæssige udfordringer, at de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

- Vi kan se, at det kan være en barriere for de borgere, som er udfordret sundhedsmæssigt, hvis de ønsker at komme tilbage til beskæftigelse, aktivering eller hvilket mål de har. Når vi går ind og udvider muligheden for at få støtte og vejledning hos en sundhedskonsulent, er det håbet, at vi kan bringe borgerne tættere på målet, ved at give dem mulighed for at fremme deres sundhed og livskvalitet, siger Dorthe Hamrum.