Udkast til miljøtilladelse

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Sorø Kommune

Udkast til miljøtilladelse af svineproduktionen på Sorøvej 24, Stenlille.

Ejer ønsker en miljøtilladelse til svineproduktionen på ejendommen. Der er ansøgt om at ændre produktionen i sostaldene til smågrise. Således at so/smågrise-stalden fremadrettet udelukkende skal anvendes til smågrise, og slagtesvinestalden skal anvendes til slagtesvin eller smågrise.

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer med det ansøgte. I sostaldene ændres inventaret, så de i stedet kan anvendes til smågrise. I slagtesvinestalden sker ingen ændringer. Produktionsarealet forbliver uændret på 1.688 m²

Sorø Kommune har udarbejdet et udkast til miljøtilladelse.

Hvis du har bemærkninger, skal de indsendes skriftligt og skal være modtaget i Sorø Kommune senest den 24. juni 2021. Bemærkninger kan sendes via mail til: [email protected] eller til Sorø Kommune, Rådhusvej 8, 4180 Sorø, att. Landbrug.

Kommunen vil tage stilling til de bemærkninger, der kommer ind, og vil herefter færdiggøre miljøtilladelsen.

Den endelige miljøgodkendelse vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der er herefter mulighed for at klage over miljøtilladelsen.