Tilladelse til nedsivning af vejvand fra stam- og boligveje i Vrangdrupparken, etape 3 og 4

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune har meddelt  tilladelse e…

Brønderslev Kommune har meddelt  tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 til Projekt og Administration, Brønderslev Kommune, til at nedsive vejvand fra stam- og boligveje i det nye boligudstykningsområde Vrangdrupparken, etape 3 og 4  i Brønderslev. 

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klageberettigede er ansøger, en række private og offentlige organisationer samt enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagefristen er den 20. december 2022. Du finder klagevejledningen i tilladelsen.

 

Tilladelsen kan læses her: