Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding – Karensborgvej 28, 9330 Dronninglund

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Brønderslev Kommune

Afgørelse om ikke-VVM-pligt vedrørende an…

Afgørelse om ikke-VVM-pligt vedrørende ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på Karensborgvej 28, 9330 Dronninglund.

Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM-pligt og tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på Karensborgvej 28, 9330 Dronninglund. Afgørelse om ikke VVM-pligt er indeholdt i indvindingstilladelsen. 

Se dokument i sagen:  Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding (åbner nyt vindue) 

Klagevejledning er en del af tilladelsen.Klagefristen udløber den 19. oktober 2022.