Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding – Hollenstedvej 143, 9700 Brønderslev

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Brønderslev Kommune

Afgørelse om ikke-VVM-pligt vedrørende an…

Afgørelse om ikke-VVM-pligt vedrørende ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på Hollenstedvej 143, 9700 Brønderslev

Brønderslev Kommune har truffet afgørelse om ikke-VVM-pligt og tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding på Hollenstedvej 143, 9700 Brønderslev. Afgørelse om ikke VVM-pligt er indeholdt i indvindingstilladelsen.  Se dokument i sagen:  Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding (åbner nyt vindue)

Klagevejledning er en del af tilladelsen.

Klagefristen udløber den 21. oktober 2022.