Tilladelse til arkæologisk udgravning i vandløbsbrinken Hygind Bæk

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Middelfart Kommune

I henhold til vandløbslovens § 17 meddeler Middelfart Kommune tilladelse til arkæologisk udgravning / midlertidig regulering af vandløbsbrinken i Hygind Bæk st. 2.420-2.430 m

Tilladelse til arkæologisk udgravning i vandløbsbrinken Hygind Bæk

I henhold til vandløbslovens § 17 meddeler Middelfart Kommune tilladelse til arkæologisk udgravning / midlertidig regulering af vandløbsbrinken i Hygind Bæk st. 2.420-2.430 m

Nærmere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen.   Afgørelsen med klagevejledning kan du finde under - Afgørelser og annonceringer – Vandløb Klagefristen udløber den 5. maj 2021.

07.april 2021