Status og prioritering af byggesager

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Allerød kommune

Her kan du følge, hvordan sagsbehandlingen skrider frem

Her kan du følge, hvordan sagsbehandlingen skrider frem Vi er fortsat i gang med at afvikle en sagspukkel i byggesager, og har brug for at kunne udnytte ressourcerne effektivt til sagsbehandlingen. På siden her vil du løbende kunne holde dig ajour med, hvordan sagsbehandlingen skrider frem. Hjælp os ved ikke unødigt at kontakte os om status på sager Vi henstiller til, at man ikke unødigt kontakter Plan og Byg for statusopdateringer i byggesager.  Der kommer løbende rigtig mange sager ind, og sagsbehandlingstiden er beklageligvis lang. Vi takker for jeres forståelse. Sagerne bliver screenet, efter nedenstående prioriteringer, til behandling i rækkefølge efter ansøgningstidspunkt.  Fra 1. juni prioriteres indkomne byggesager i form af:​ Ansøgninger om enfamiliehuse og tilbygninger uden dispensationer, der er søgt inden den 3. marts 2021 Ansøgninger om sekundære bygninger uden dispensationer, der er søgt inden den 3. marts 2021 Forhåndsdialoger ift. større byggerier i Allerød bymidte​ Ansøgninger, der omhandler erhverv og større byggerier, der er søgt inden den 3. marts 2021 Ansøgninger om enfamiliehuse og tilbygninger med dispensation, der er søgt inden den 3. marts 2021 Ansøgninger om nedrivning af enfamiliehuse , der er søgt inden den 1. juni 2021 Ansøgninger om enfamiliehuse og tilbygninger uden dispensation, der er søgt i perioden fra den 3. marts 2021 til den 31. maj 2021 Status på sagsbehandlingen Enfamiliehuse: Ved Lerbakken er under screening og sagsbehandling Fritliggende enfamiliehuse modtaget inden den 3. marts 2021 er under screening /sagsbehandling Tilbygninger til enfamiliehuse modtaget inden den 3. marts 2021 er under screening/sagsbehandling Nedrivning af enfamiliehuse, der er søgt inden den 1. juni 2021 Sekundære bygninger (udhuse, carporte, overdækninger og lign. bygninger) forventes fortsat screenet i løbet af juni/juli og er under sagsbehandling Erhverv, etageboliger, institutioner m.v.: Sager modtaget inden den 3. marts 2021 sagsbehandles efter en prioriteret rækkefølge Der er iværksat en række tiltag for at optimere byggesagsbehandlingen. Vi henviser til dagsordenspunkt i Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget af 9. marts 2021, punkt 10 og Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget af 1. juni 2021, punkt 16