Status og prioritering af byggesager indtil 1. juni

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Allerød kommune

Her kan du følge, hvordan sagsbehandlingen skrider frem

Her kan du følge, hvordan sagsbehandlingen skrider frem Vi er i gang med at afvikle en sagspukkel i byggesager, og har brug for at kunne udnytte ressourcerne effektivt til sagsbehandlingen. På siden her vil du løbende kunne holde dig ajour med, hvordan sagsbehandlingen skrider frem. Hjælp os ved ikke unødigt at kontakte os om status på sager Vi henstiller til, at man ikke unødigt kontakter Plan og Byg for statusopdateringer i byggesager. Sagerne bliver screenet, efter nedenstående prioriteringer, til behandling i rækkefølge efter ansøgningstidspunkt.  Frem til 1. juni prioriteres indkomne byggesager i form af:​ Ansøgninger om enfamiliehuse uden dispensationer Erhvervssager Forhåndsdialoger ift. større byggerier i Allerød bymidte​ Status på sagsbehandlingen Enfamiliehuse: Ved Lerbakken er under screening Fritliggende enfamiliehuse modtaget inden den 3. marts 2021 er under screening /sagsbehandling. Tilbygninger til enfamiliehuse modtaget inden den 3. marts 2021 er under screening/sagsbehandling. Sekundære bygninger (udhuse, carporte, overdækninger og lign. bygninger) forventes screenet i løbet af maj/juni måned. Erhverv, etageboliger, institutioner m.v.: Sager modtaget inden den 3. marts 2021 forventes screenet i slutningen af april og maj måned. Der er iværksat en række tiltag for at optimere byggesagsbehandlingen. Vi henviser til dagsordenspunkt i Teknik-, Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget af 09. marts 2021, punkt 10