Skal du i gang med at dræne, så vær OBS på okker

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Skive Kommune

Se her, hvornår det er nødvendigt at søge tilladelse hos kommunen.

Du skal søge tilladelse om hos kommunen, hvis du:

  • dræner eller graver grøfter i okkerpotentielle områder
  • ændrer eksisterende drænsystemer i okkerpotentielle områder

Hvorfor?

Okker er en trussel for dyre- og planteliv i vandmiljøet. Okker kan lægge sig som et tæt lag på fiskenes gæller, så ilten ikke kan trække igennem, og de vil dø af okkerkvælning. Okker kan også ødelægge fiskenes æg, som dør i gruset på grund af iltmangel.

De fleste vandplanter trives heller ikke i okkerrødt vand, fordi de ikke får lys nok.

3Inden du går i gang med at dræne...

For at begrænse udledningen af okker til søer og vandløb, er der udpeget okkerpotentielle områder, hvor risikoen for udledningen af okker er særligt stor.

I okkerpotentielle områder må der ikke foretages dræning eller graves grøfter uden tilladelse fra kommunen.

Hvis din ejendom ligger i et okkerpotentielt område, skal du søge kommunen om tilladelse, inden du går i gang med at dræne eller grave grøfter.

Det kan blive nødvendigt at undersøge jorden for at bestemme risikoen for udledning af okker. Herefter vil kommunen vurdere risikoen for okkerproblemer, inden det afgøres, om du må dræne.

2Er der et okkerpotentielt område på din ejendom?

Du kan se, om der er et okkerpotentielt område på kommunens WebGIS. Du kan desuden læse mere om okker www.skive.dk/okker.

1Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Skive Kommunes vandløbsafdeling:

Ingeniør Dorthe Ringgaard, telefon 99 15 36 32

E-mail: vandloeb@skivekommune.dk