Samsø Skole er elevernes skole

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Samsø Kommune

Fredag den 18. november blev den nye Samsø Skole behørigt indviet med taler, sang og mange interesserede besøgende. Flere klasser havde bagt indbydende muffins, og skolebestyrelsen serverede kaffe og saftevand.

1Fredag den 18. november blev den nye Samsø Skole behørigt indviet med taler, sang og mange interesserede besøgende. Flere klasser havde bagt indbydende muffins, og skolebestyrelsen serverede kaffe og saftevand.

Det var en glad skoleleder Bob Bohlbro, som sammen med forvaltningschef Helle Anesen, formand for Børne- og Kulturudvalget Helle Hansen, borgmester Marcel Meijer og ikke mindst elevrådsformand Erik Magnus Kappelhøj officielt åbnede den nye Samsø Skole. Elevrådet spillede på dagen en nøglerolle i deres flotte trøjer, ligesom de velvilligt besvarede spørgsmål fra de mange interesserede besøgende.

Netop elevrådet har ifølge skoleleder Bob Bohlbro været en aktiv del af beslutningsprocesserne med at skabe den nye skole. ”Ved at inddrage eleverne i beslutningerne håber vi, at de får ejerskab over skolen og føler, at den er deres”, forklarer Bob.

Skolen fremstår moderne og indbydende med hyggelige nicher på fællesarealerne og den smukke kunst på væggene, samt fladskærme og tablets i klasseværelserne. Som noget nyt er skolen også blevet skofri. ”Lanceringen af den skofri skole gør det muligt at bruge fællesrummene til undervisnings- eller fællesaktiviteter, fordi de ikke længere er beskidte. Der er også kommet mindre støj på gangene og vigtigst, så gør det skolen mere hjemlig, hyggelig og til et mere rart sted at være for eleverne, hvilket er godt for indlæringen”, fortæller Bob.

Med tilbygningen er fortiden og fremtiden elegant bundet sammen og eleverne er nu alle samlet under samme tag. ”Det skal bidrage til at trække ø-fællesskabet ind på skolen”, fortæller Bob inden han uddyber, ”før var eleverne meget opdelt i klassetrin og gik i deres egne små bobler. Nu møder de hinanden på tværs af klassetrin, hver eneste dag på gangene og på fællesarealerne. Det er sundt for fællesskabet”.

Perioden siden skolestarten har været omskiftelige for elever og lærere med skiftende lokaler, men alle har taget det i stiv arm og uden at kny. Nu glæder Bob sig til at følge lærere og elever i de nye rammer, og han ser frem til at skabe en endnu bedre Samsø Skole sammen med dem.