Online høringsmøde om forslaget til bosætningspolitik 2021-2024

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Langeland Kommune

Tirsdag d. 27. april kl. 19 kan du kan du følge mødet på Kommune TV og på kommunens Facebook side. Du kan også deltage aktivt via Teams.

Online høringsmøde om forslaget til bosætningspolitik 2021-2024

Tirsdag d. 27. april kl. 19 kan du kan du følge mødet på Kommune TV og på kommunens Facebook side. Du kan også deltage aktivt via Teams.

Forslag til bosætnings- og tiltrækningspolitik for Langeland Kommune 2021-2024 er i høring frem til den 7. maj 2021. Du kan læse forslaget her og sende dit høringssvar til [email protected].

Høringssvarene vil indgå i økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens behandling af udkastet til bosætnings- og tiltrækningspolitik.

Der vil blive afholdt et online høringsmøde via Teams tirsdag den 27. april kl. 19-20:30. Du kan tilmelde dig mødet ved at sende en mail til [email protected], hvorfra du vil modtage et link til mødet. 

Forslaget er blevet til bl.a. på baggrund af samtaler med nye og tidligere tilflyttere, deltidslangelændere og langelændere med en lang tilknytning til kommunen. Elementer til politikken har endvidere været drøftet i Langeland Kommunes Erhvervsråd og Økonomiudvalg. 

Vi vil meget gerne have dine input til udkastet, da vi skaber det bedste grundlag ved at flest mulig giver deres mening til kende. 

Bosætnings- og tiltrækningspolitikken hviler på Langeland Kommunes overordnede vision: Levende Langeland – et godt sted at bo. Den overordnede vision har 5 udvalgte fokusområder: Bosætning, turisme, erhverv, infrastruktur samt kultur og fællesskaber. Alle er vigtige for Langeland Kommune som et attraktivt sted at bo, drive virksomhed, flytte til og besøge som turist.  

Bosætnings- og tiltrækningspolitikken skal sætte retningen for de kommende års tiltag. En bosætnings- og tiltrækningspolitik kan kun lykkes, hvis vi står sammen om indsatsen i hele kommunen. Derfor følges politikken op af konkrete tiltag og tilbagevendende borgerinddragelse, hvor vi sammen kan udvikle, så endnu flere får lyst til og mod på at udleve deres drømme i vores kommune.

2Program for høringsmøde tirsdag den 27. april kl. 19-20:30:

  • 19:00 Velkomst og præsentation af politikken ved borgmester Tonni Hansen
  • 19:30 Debat og spørgsmål
  • 20:30 Opsamling og tak for i dag

Tilstede til at svare på spørgsmål vil være kommunaldirektør Jani Hansen, teknik- og miljøchef Rikke Fink og erhvervs-, kultur- og turismechef Jane Jegind.