Ny verdensmålshandlingsplan

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Sorø Kommune

Sorø Kommune hilser regeringens handlingsplan for FN’s verdensmål velkommen.

Erhvervslivet skal engagere sig i verdensmålene, verdensmålene skal forankres hos borgerne, og der skal skrues op for klimaindsatsen. Det er væsentlige elementer i regeringens handlingsplan for FN's 17 verdensmål, som netop er blevet offentliggjort. Sorø Kommune hilser handlingsplanen velkommen. 

 

Regeringen offentliggjorde i går sin handlingsplan for FN's verdensmål. Handlingsplanen beskriver den næste etape på Danmarks vej for at gøre FN's 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling til virkelighed.

 

Sorø Kommunes borgmester Gert Jørgensen hilser handlingsplanen velkommen. Han siger:

 

- Det glæder mig at se, at regeringen i sin handlingsplan lægger op til en bred forankring af verdensmålsarbejdet, både på regeringsniveau og i resten af samfundet. Og jeg synes det er positivt, at erhvervslivet tiltænkes en nøglerolle i såvel den grønne omstilling som de sociale aspekter af verdensmålene. Det ligger godt i tråd med de erfaringer, vi har gjort i Sorø Kommune, hvor erhvervslivet gennem de seneste år i dén grad er gået om bord i verdensmålsdagsordenen og blandt andet barsler med et lokalt klimapanel med repræsentation fra mange sektorer.

 

Sorø Kommune har siden 2018 arbejdet med FN's verdensmål som den overordnede ramme for hele kommunens virke og som retningssættende også for kommunens dialog med erhvervslivet. Kommunalbestyrelsen forventes den 24. juni at beslutte, at man vil anbefale den kommende Kommunalbestyrelse at fortsætte og udvikle arbejdet med verdensmålene.

 

- Vi kan se, hvor meget det rykker, når de store spillere i erhvervslivet melder sig på banen. De trækker underleverandører og andre sektorer med sig i en mere bæredygtig retning. Samtidig har erhvervslivet mulighed for at rykke hurtigere, end vi sommetider har mulighed for i den offentlige sektor, som er underlagt andre former for styring, siger Gert Jørgensen.

 

Centerdirektør i virksomheden Hørkram Foodservice A/S, Claus Bredvig, siger

 

- Hørkram Foodservice A/S har en ambition om at medvirke til at give en bedre verden videre til næste generation. Som en af Danmarks største fødevareleverandører leverer vi økologiske råvarer i stadigt større målestik, og vi går foran for at levere vores varer på en bæredygtig platform uden emission af drivhusgasser. Gennem brug af hybridlastbiler og CO2-køling arbejder vi aktivt med at reducere vores miljøbelastning. Vores chauffører sætter pris på hybridbilerne og på at kunne levere varerne i de store byer uden motorstøj, dieselos og C02-udledning. Der er ingen tvivl om, at store og små virksomheder spiller en afgørende rolle i en bæredygtig udvikling. Det starter med og styrkes af et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem private og offentlige aktører.

 

Regeringens handlingsplan blev offentliggjort på Verdensmålskonferencen 2021, som blev afholdt af DI.  Sorø Kommunes kommunaldirektør Søren S. Kjær samt erhvervschef Laila B. Carlsen deltog i konferencen.

 

Handlingsplanen kan ses her Handlingsplan for FN's Verdensmål (fm.dk)

 

Fakta Sorø Kommunes erhvervskontor, Sorø Erhverv, arbejder målrettet med vejledning og videndeling om grøn omstilling og FN's verdensmål i forhold til såvel store som små virksomheder og iværksættere. Blandt andet har kommunen igennem et toårigt projekt støttet af Erhvervsministeriet erfaret, at det at arbejde med FN's verdensmål styrker virksomhedernes rekruttering og vækst.

 

Sorø Kommune er med i DK2020-netværket, et netværk af 65 klimaambitiøse kommuner, som under rådgivning fra Realdania og Concito udarbejder klimahandleplaner, der skal bringe Danmark i mål med ambitionen om nuludledning af CO2 i 2050.

 

Sorø Kommune har som landets første kommune ansat en verdensmålsambassadør til at styrke den folkelige forankring af verdensmålene gennem dialog med foreninger, borgere og virksomheder.

 

Sorø Kommune, Sorø Erhverv og Sorø Erhvervsudviklingsråd gennemførte i maj en fælles trivselsuge for virksomheder og kommunale arbejdspladser med fokus på Verdensmål 3 "Sundhed & Trivsel."

 

Sorø Kommune har udviklet et idéoplæg til udvikling af bæredygtige forretningsmodeller for små og mellemstore virksomheder baseret på Verdensmålene og blandt andet storytelling og andre konkrete værktøjer.