Nu sættes analyse af handelslivet i gang

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Skive Kommune

Skive Kommune gennemfører i efteråret en analyse af handelslivet i kommunen i samarbejde med COWI.

For at bidrage til de bedst mulige rammer for udviklingen af handelslivet, har Byrådet valgt at gennemføre en analyse af handelslivet. Analysen omfatter indsamling af oplysninger fra alle detailhandlere/butikker i kommunen og udvalgte kundeorienterede serviceerhverv i Skive Midtby. Analysen skal blandt andet ligge til grund for den fremtidige kommuneplanlægning og danne grundlag for ny planlægning for detailhandel. 

Mange erhvervsdrivende er væsentligt udfordrede af situationen med Coronavirus og nedlukninger. Skive Kommune har besluttet at gennemføre analysen af handelslivet for at kunne skabe de bedst mulige rammer for handelslivet, nu da situationen nærmer sig en normalisering. Analysen vil være baseret på data om detailhandlen i 2019 og 2020.

Informationsbrev

Som led i analysen vil detailhandlere/butikker og udvalgte kundeorienterede serviceerhverv modtage et informationsbrev, der enten runddeles i forretningerne eller sendes til e-Boks og e-mail.

Af brevet vil det fremgå, at der vil blive indsamlet en række forskellige oplysninger. Forretningsdrivende vil blive besøgt af revisor Peter Kristensen eller konsulent Simon Agersnap i uge 39 eller 40. Under besøget vil der blive spurgt til areal og omsætning.

Omsætningstallene behandles som fortrolige informationer og vil alene blive offentliggjort for større grupper af forretninger, så det ikke er muligt at udlede den enkelte forretnings omsætning.

2Deltag i analysen

Vi håber, at alle forretningsdrivende vil deltage, da analysen vil være et vigtigt fundament for udviklingen af handelslivet i kommunen.

1Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til

  • Byplanlægger Martin Richner
  • COWI - By og trafik
  • mrrr@cowi.com
  • 5640 7130
  • Visionsvej 53, 9000 Aalborg

 

  • Civilingeniør Line Byskov
  • Teknik, Miljø & Udvikling - Plan & Support - Plan
  • libs@skivekommune.dk
  • 9915 3679
  • Rådhuspladsen 2, 7800 Skive