Nu kommer sandet! Kysten sikres mod fremtidens storme

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Hørsholm Kommune

Hørsholm Kommune sandfodrer på kyststrækningen fra Bukkeballevej og ca. 1 km mod nord. Vi starter den 3. november og forventer at være færdige i starten af december.

4Sandet lægger en dæmper på bølgerne

Ved sandfodring lægges der groft sand på den nuværende kyst. Det betyder, at der skabes en robust sandstrand uden på den gamle stensætning. For at holde sandet på plads, plantes hjælme, der er en græsart, der ligner marehalm.

Sandet vil ikke forhindre oversvømmelse af Rungsted Strandvej, men energien i bølgernes slag vil blive minimeret, så de ikke er ødelæggende for kysten og vejen.

3Arbejdsgang og tidsplan

Sandet hentes i Køge Bugt og sejles hertil med skibe. De vil kaste anker mellem ½-1 km fra kysten. Herfra pumpes sandet i et rør ind på kysten, hvor en gummiged vil lægge sandet på plads.

Det tager ca. 2 timer at tømme et skib for sand. Der vil komme ca. 3 skibe i døgnet og af hensyn til projektets fremdrift vil skibe således også pumpe sand om natten.

Forberedelserne til sandfodringen starter på stedet d. 3. oktober. Vi forventer, at første skib kommer med sand et par dage efter. Sandfodringen, inklusive udplantning af hjælme, vil efter planen, blive afsluttet primo december 2022. Ved anlægsarbejder på havet, kan vejret dog drille og det kan betyde at tidsplanen forskydes. Bliver dette aktuelt, vil vi information via kommunens hjemmeside.

2Afledte arbejder

Sideløbende med sandfodringen vil Novafos forlænge en udløbsledningen ved stien til Lange Müllers Allé med 30 meter.

En del af det tilførte sand lægges i et depot på den nye kyst. Det kan først kan komme endelig på plads, når tre store udløbsledninger ved Bukkeballevej er forlænget. Novafos og Hørsholm Kommune samarbejder om dette projekt.

1Påvirkningen af trafikken

Der skal ikke ske anlæg på vejens areal. Det forventes derfor ikke, at anlægsarbejderne vil påvirke trafikken i nævneværdig grad.

Vi beder om jeres tålmodighed endnu en gang, og ser frem til at Rungsted Strandvej her bliver bedre sikret mod fremtidens storme.

Foto: VG Entreprenør - Sandfodring ved den jyske vestkyst