Nedrivningen af dele af Nørreportkvarteret er påbegyndt

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Aabenraa Kommune

Den egentlige nedrivning af ejendommene Ramsherred 1 og Nørreport 5-19 i Aabenraa er gået i gang.

Nedrivningen af de opkøbte ejendomme i Nørreportkvarteret er nu for alvor gået i gang.

- Nedrivningen, der nu er startet, er en tydelige markering af, at vi går i gang med fornyelsen i området. Jeg glæder mig i den grad til at følge nedrivningen, og jeg er helt sikker på, at det bliver et flot resultat, som vi i fremtiden kan bruge til at gøre Aabenraa endnu mere attraktiv, siger Philip Tietje, der er formand for Aabenraa Kommunes Vækstudvalg for Land og By.

Hidtil har arbejdet med nedrivningen projektområdet i Nørreportkvarteret foregået i det små med blandt andet at afkoble ledninger samt fjernelse af beklædninger og maling, men nu tages de første synlige skridt af den deciderede nedrivning.

- Nedrivningen er en vigtig og nødvendig del af opgaven om at gøre den nordlige del af gågaden til et dejligt sted at bo og opholde sig, og nedrivningen kan give nogle midlertidige gener, mens den står på. Nedbrydningen sker dog med fokus på at begrænse omfanget af sådanne forhold, siger Ditte Lundgaard Jakobsen, direktør Plan, Teknik & Miljø-forvaltningen i Aabenraa Kommune.

Der er endnu ikke truffet beslutning om den efterfølgende anvendelse af området, hvorfor der sideløbende med nedrivningen pågår planlægning for et midlertidig byrum. Det midlertidige byrum anlægges umiddelbart efter nedrivningen er gennemført og skal fungere, frem til et eventuelt byggeprojekt kan gennemføres.

Der arbejdes på nuværende tidspunkt på at fastlægge den overordnede disponering af området. I uge 16 og 17 vil det være muligt for offentligheden at komme med inputs til det udtryk, stemning og inventar, der skal være i det midlertidige byrum. På www.fremtidensaabenraa.dk/byrum vil det i uge 16 blive offentliggjort, hvordan man som borger kan give sin mening til kende.

Aabenraa Kommune opdaterer løbende www.fremtidensaabenraa.dk/nedrivning med blandt andet tidsplanen for projektet.

Pressen er velkommen til at deltage og tage billeder fra den første del af nedrivningen af dele af Nørreportkvarteret efter nærmere aftale med bygningskonstruktør Henrik Rosenørn Møller via e-mail [email protected].