Næste grundlovsceremoni afholdes 30. september 2021

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Kalundborg Kommune

To gange årligt vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om statsborgerskab, skal du fra 2020 også deltage i en grundlovsceremoni. Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet underskrive en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Folketinget vedtog den 23. juni 2020 lovforslag L180, hvorfor der ikke vil blive stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere.

To gange årligt vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om statsborgerskab, skal du fra 2020 også deltage i en grundlovsceremoni. Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet underskrive en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Folketinget vedtog den 23. juni 2020 lovforslag L180, hvorfor der ikke vil blive stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere.

Ansøgere, som er bosat i Kalundborg Kommune, og som er optaget på L227 – forslag til lov om indfødsrets meddelelse vedtaget den 1. juni 2021, kan deltage i den kommende grundlovsceremoni på rådhuset i Kalundborg Kommune. Du skal være borger i Kalundborg Kommune, for at deltage i grundlovsceremonien.

Ansøgere, som endnu ikke har deltaget i en grundlovsceremoni, og som er optaget på L41 af 27. december 2019, L180 af 26. juni 2020, eller L73 af 29. december 2020 om indfødsrets meddelelse, kan også deltage i en grundlovsceremoni.

Næste grundlovsceremoni afholdes torsdag den 30. september 2021 i rådssalen, Holbækvej 141b, 4400 Kalundborg. Tidspunktet meldes ud senere.

Tilmelding til grundlovsceremoni

Tilmelding til grundlovsceremonien vil foregå elektronisk via et login. Tilmeldingen er endnu ikke åben, men forventes at blive åbnet primo august.

Hvad skal du medbringe til grundlovsceremonien?

Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med foto og den blanket ”blanket til afgivelse af erklæring”, som Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt til dig. Gyldig legitimation med foto skal være en af de tre nedenfor nævnte:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  • pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  • pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Er du ikke i besiddelse af et af ovenstående gyldig legitimation, skal du ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet om tilladelse til at benytte anden form for legitimation ved ceremonien.

Meddeler Udlændinge- og Integrationsministeriet tilladelse til benyttelse af anden form for legitimation end de ovenstående, skal en sådan tilladelse medbringes ved ceremonien.To gange årligt vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om statsborgerskab, skal du fra 2020 også deltage i en grundlovsceremoni. Ved grundlovsceremonien skal du blandt andet underskrive en erklæring om, at du vil overholde Danmarks Riges Grundlov og respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati. Folketinget vedtog den 23. juni 2020 lovforslag L180, hvorfor der ikke vil blive stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere.

Du kan læse mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside 

Har du spørgsmål til grundlovsceremonien er du velkommen til at kontakte direktionssekretær Dorte Johansen i Ledelse, Jura & Kommunikation på mail [email protected] eller på telefon 59 53 45 28.