Miljøgodkendelse til Kjellerup Skytteforening på Hasselvej 11, 8620 Kjellerup

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Silkeborg Kommune

Frist for henvendelse på baggrund af denne annonce er d. 6. maj 2021

7Beskrivelse af sagen

Silkeborg Kommune offentliggør hermed miljøgodkendelse til udvidede skydetider hos Kjellerup Skytteforening på Hasselvej 11, 8620 Kjellerup. Kjellerup Skytteforening søger om tilladelse til at skyde: - 4 aftener om ugen på hverdage fra kl. 18-21. (sommer) og kl. 20-21. (vinter) - 10 timer om dagen på hverdage fra kl. 8 – 18. (Timerne ønskes fordelt på 4 hverdage om ugen) - 4 lørdage om året fra kl. 9-16. - 4 søndage om året fra kl. 9-15. Skydetiderne udvides fra 2 til 4 dage om ugen. I miljøgodkendelsen er der foretaget en vurdering af de miljømæssige forhold, så som støj, luft, lugt og spildevand mv., samt de planmæssige forhold for området. Silkeborg Kommune vurderer, at skydebanen fortsat kan drives på stedet uden væsentlige gener for de omkringboende.

6 

5Klagevejledning

Ønsker du at klage over miljøgodkendelsen, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 6. maj 2021 Klagevejledning fremgår af miljøgodkendelsen.

4 

3Kontaktoplysninger

Spørgsmål til miljøgodkendelsen skal rettes til Silkeborg Kommune, Team Virksomheder og Jord, Søvej 3, 8600 Silkeborg via mailadressen: [email protected] Senest 6. maj 2021

2