Lyskryds på Præstevænget og Fuglesangsalle i Vejen opgraderes

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Vejen Kommune

Nyt intelligent signalanlæg skal forbedre båd…

Nyt intelligent signalanlæg skal forbedre både trafiksikkerhed og tilgængelighed

I uge 15 begynder Vejen Kommune arbejdet med at ombygge lyskrydset på Præstevænget og Fuglesangsalle. Krydset ombygges af flere hensyn. Blandt andet udskiftes det eksisterende signalanlæg med et moderne signalanlæg med radardetektering. Det regulerer lyskrydset mere hensigtsmæssigt, så trafikken afvikles mere smidigt. Samtidig fremtidssikres anlægget til glæde for både bilister og miljøet, for med færre og kortere stop kan både trængslen og CO2-udledningen begrænses.

Signalanlægget udformes så modulvogntog til det nordøstlige erhvervsområde fremover skal benytte rampeanlægget ved Vejen Ø, herunder de nye vestvendte motorvejsramper. Det kræver en væsentlig ændring af geometrien i krydset, der betyder, at krydset udvides, så der fremover er plads til at modulvogntog kan svinge mellem Gestenvej og Koldingvej. Dermed flyttes dele af den tunge trafik væk fra Præstevænget, der er den nuværende rute for modulvogntog. Særtransporter vil fortsat skulle benytte Præstevænget.

- Nogle vil måske bemærke, at lyskrydset udstyres med et kamera. Det overvåger behovet for at salte eller snerydde i de perioder, hvor vi kører vintertjeneste, fortæller Troels Poulsen, der er ingeniør i Teknik & Miljø i Vejen Kommune. 

Han pointerer desuden, at kameraet viser direkte billeder og lagrer dermed ikke optagelser.

Ydermere føres cykelstierne frem, og højresvingende cyklister skal ikke holde for rødt. Både stoplinjer og fodgængerfelter trækkes tilbage, og derved skal alle heller i krydset også udskiftes. Der etableres også et berøringsfrit lydfyr, så blinde og svagtseende fremover kan færdes sikkert i krydset.

Udvalgsformand for Teknik & Miljø Vagn Sørensen glæder sig over, at arbejdet går i gang:

- Krydset på Præstevænget og Fuglesangsalle er særlig trafikeret i morgen- og eftermiddagstimerne og benyttes af både tunge køretøjer og bløde trafikanter. Med ombygningen højner vi både sikkerheden for borgerne og sikrer, at trafikken afvikles mere fleksibelt.

I hele anlægsfasen forventes krydset at være åben for trafik i alle retninger, dog vil kapaciteten være begrænset og hastigheden ændret af hensyn til de medarbejdere fra entreprenør Henning Have A/S, der skal arbejde på anlægget i perioden. Der vil derfor kunne forventes længere rejsetid og kødannelse. Især i myldretiden kan man med fordel overveje at tage en anden rute.

Arbejdet forventes igangsat i begyndelsen af uge 15 og forventes færdig i uge 27.

Billedtekst: Lyskrydset som det ser ud i dag.