Lokalplanerne for tre af kommunens boligområder er vedtaget

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Hørsholm Kommune

De tre lokalplaner Lokalplan 172 for boligområdet Folehavekvarteret, Lokalplan 173 for den nordlige del af Rungsted samt Lokalplan 176 for et område nord for Rungstedvej langs Rungsted Kyst blev den 31. maj 2021 vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Formålet med lokalplanerne er at bevare områdernes nuværende kvaliteter og den åbne bebyggelsesstruktur og grønne karakter. Lokalplanerne er derudover med til at sikre klare retningslinjer for fremtidigt byggeri og udviklingen af områderne som helhed.

Jan H Klit, Formand for Miljø- og Planlægningsvalget udtaler i forbindelse med vedtagelserne af lokalplanerne: ”Mange borgere har været meget engagerede og budt ind med ændringsforslag og gode idéer. Det sætter vi stor pris på, og det har i høj grad være med til at kvalificere planerne og nå frem til nogle robuste lokalplaner, der skal regulere områderne fremadrettet.”

Lokalplanerne er igangsat på baggrund af et politisk ønske om at udarbejde nye plangrundlag. Der er i forbindelse med planarbejdet udarbejdet servitutredegørelser, hvori der er taget stilling til indholdet i de enkelte servitutter samt hvilke servitutter, der aflyses eller delaflyses med lokalplanerne.

Arbejdet med lokalplanerne blev igangsat tilbage i 2018, hvor der i forbindelse med budgettet blev afsat midler til fornyelsen af plangrundlagene og samtidig gennemgå områdernes servitutter.

Borgmester Morten Slotved udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanerne: ”Vi er som kommune nogle af de første i Danmark, der tager det store skridt for at sikre vores attraktive villakvarterer med nye plangrundlag og servitutgennemgange. Det er så vigtigt et arbejde, som jeg er stolt af, men jeg anerkender også, at det er komplekst.”

At processen har været langstrakt og omfangsrig bekræfter Jan H Klit. Han udtaler i den forbindelse: ”Vi er opmærksomme på, at det har været en langstrakt proces. Lokalplanerne har været i høring over to omgange for at sikre inddragelsen af borgerne. Vi glæder os nu til at kunne gå i gang med de byggesager, som har afventet lokalplanernes vedtagelse. Pt. har vi ca. 35 byggesager, der afventer behandling og hertil kommer alle de ansøgninger, der formentlig kommer nu, hvor lokalplanerne er offentliggjort.”

Kommunalbestyrelsens behandling af sagerne og beslutning kan ses her (pkt. 14, 15 og 16)

Læs mere om offentliggørelserne af lokalplanerne, herunder klagevejledning her

Lokalplanerne kan ses her: