Landzonetilladelse

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Middelfart Kommune

Middelfart Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til

Landzonetilladelse

Middelfart Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til

• At opføre en 20 m² overdækning ved østsiden af eksisterende garage, på matrikel nr. 7 f, Kauslunde By, Kauslunde, Assensvej 199, 5500 Middelfart   

Nærmere oplysning om sagen kan fås ved henvendelse til Teknik og Miljøforvaltningen.  

Afgørelse med klagevejledning kan du finde på følgende link: Afgørelser og annonceringer – Landzone.

07.april 2021