Gasflasker må ikke lægges i affaldsbeholderne

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Hvidovre Kommune

Skraldebilen, der indsamler glas og metal…

Skraldebilen, der indsamler glas og metal, har i den seneste uge været ude for, at der har været gasflasker i metalaffaldet. Dvs. flasker som fx bruges til opvarmning i en gasgrill. Når en gasflaske presses sammen i skraldebilen, eksploderer den, og det har været tæt på, at skraldemanden er blevet ramt.

Det er derfor vigtigt, at man aldrig lægger gasflasker i beholderen til metalaffald – eller andre affaldsbeholdere. Også selvom de er tomme. Der er stor risiko for, at de eksploderer, og skraldemanden kan komme alvorligt til skade. Gasflasker skal altid bortskaffes som farligt affald og kan afleveres på genbrugspladsen eller til miljøbilen.

Læs mere på hvidovre.dk/affald. Her kan du også finde link til en sorteringsguide, hvor du kan slå diverse genstande op og få information om, hvordan de skal sorteres.