Frederikshavn Kommune får anerkendelse for samarbejde med Forsvaret

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Frederikshavn Kommune

Hos Frederikshavn Kommune gives der plads til, at ansatte har mulighed for at tage væk fra deres daglige job, og trække i uniformen. Det får rosende ord med sig fra organisationen InterForce, der står for samarbejde mellem Forsvaret og virksomheder

Det gode samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og Forsvaret blev i dag anerkendt, da Lars Raae fra InterForce overrakte borgmester Birgit S. Hansen en plakette og rosende ord. InterForce er et samarbejde mellem Forsvaret og private og offentlige virksomheder. Med den nordligste flådestation i Søværnet, og den sidste havn før de syv have, er Flådestationen i Frederikshavn en vigtig brik i det danske forsvar. Det betyder også, at Flådestationen er en af kommunens største arbejdspladser med cirka 1300 ansatte. Det er derfor ikke mærkeligt, at Forsvaret er så stor en del af det frederikshavnske DNA. ”Vi har, som kommune, et stærkt samarbejde med vores lokale aktører, og her i blandt Forsvaret, Hjemmeværnet og vores Flådestation. Derfor er vi glade for, at et medlemskab hos InterForce er med til at skabe opmærksomhed for vores ansatte, som har tjent eller stadig tjener Forsvaret eller Hjemmeværnet,” fortæller borgmester Birgit S. Hansen. Kommunen gør også en indsats for veteraner. I tæt samarbejde med Veterancenteret har Frederikshavn Kommune sørget for oplæg til relevante medarbejdergrupper, for at kunne tage hånd om veteraner. I det tætte samarbejde, trækker kommunen også på viden og rådgivning fra Veterancenteret. Fakta InterForce er et samarbejde mellem forsvaret og den private og offentlige sektor om forsvarets brug af reserven og Hjemmeværnets frivillige, også kaldet Reservestyrken. I dag støttes InterForce af godt 2.000 virksomheder, der tilsammen tæller cirka 1 million medarbejdere. Et medlemskab af InterForce betyder blandt andet, at kommunen giver ansatte mulighed for at være væk fra deres civile beskæftigelse for at kunne være i uniform i rammen af Forsvaret og Hjemmeværnet. Det kan for eksempel være til uddannelse, søredning, løsning af generelle nationale opgaver, bidrag til katastrofeberedskab eller deltagelse i internationale missioner.