Frank Jensen trækker sig som overborgmester i København

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Københavns Kommune

Frank Jensen har i dag mandag d. 19. oktober valgt at trække sig fra posten som overborgmester og træder samtidig ud af Borgerrepræsentation

1. næstformand i Borgerrepræsentationen Lars Weiss (S), der også er Socialdemokratiets gruppeformand, overtager i dag mandag d. 19. oktober opgaverne som formand for Borgerrepræsentationen, indtil der er udpeget en ny formand.     Valget af ny overborgmester følger konstitueringsaftalen i Borgerrepræsentationen og vil derfor fortsat tilfalde Socialdemokratiet. Borgerrepræsentationen vil få meddelelse om, hvem der er den nye overborgmester for den resterende valgperiode, så snart vedkommende er udpeget. Frank Jensen træder samtidig ud af Københavns Kommunes Økonomiudvalg. Her vil Jesper Christensen (S)som næstformand for Økonomiudvalget varetage overborgmesterens rolle som formand for Økonomiudvalget.