Forsøg med valgfag på skæve tidspunkter forlænges med tre år

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Aarhus Kommune

Unge i Aarhus kan også i de kommende skoleår vælge valgfag, der ligger uden for normal undervisningstid. Valgfagene, som Aarhus har haft dispensation til at tilbyde unge siden 2018, har vist sig at motive-re de unges læring positivt. Børne- og Undervisningsministeriet har netop forlænget ordningen til skoleåret 2023-24.

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, glæder sig over, at det fortsat er muligt at tilbyde valgfag på lidt skæve tidspunkter, som det har været ønsket af både elever og medarbejdere:

I Aarhus ønsker vi at afprøve alle gode veje til at styrke motivation, læring og fællesskab for unge - og forsøget med valgfag uden for normal undervisningstid er netop én af de veje. Jeg håber på, at de næste tre år med valgfagsordningen vil styrke mange unge aarhusianere både fagligt og socialt. Det kan være med til at give dem det positive afsæt i livet, som vi hver dag stræber efter at skabe for unge i Aarhus.
Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge 

I februar 2018 fik Aarhus Kommune godkendelse til at afholde udvalgte valgfag udenfor almindelig undervisningstid i et samarbejde mellem folkeskoler, erhvervsskoler og ungdomsskoler. En evaluering af første periode viser, at valgfagene uden for normal undervisningstid bidrager til motivation, læring og styrket fællesskab. 

Godkendelsen betyder, at der i hele kommunen fremover kan udbydes obligatoriske praktisk-musiske valgfag samt valgfag i 9. klasse på erhvervsuddannelserne, andre uddannelser og kulturinstitutioner uden for almindelig undervisningstid. 

Ud over at komme de aarhusianske unge til gavn de næste tre år, er et af formålene med forsøget også at tilvejebringe ny viden, der forhåbentlig kan danne grundlag for en lovændring og dermed mere permanent løsning på området. 

Yderligere oplysninger

Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 27 51 79 61