Forebyggelsespris til digital børne- og ungerådgivning

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Skanderborg Kommune

KL’s Forebyggelsespris deles i år af 26 kommuner som sammen med Center for Digital Pædagogik har lavet digital børne- og ungerådgivning.

Skanderborg Kommune får den flotte hæder for den bedste kommunale indsats rettet mod børns og unges trivsel og mentale sundhed i en coronatid.

Mange af børnene, som bruger online-rådgivningen i Cyberhus, ville gå under radaren og sidde ensomme bag computeren, hvis de ikke kunne få hjælp og støtte online.

- Prisen er et kæmpe skulderklap og anerkendelse til alle de medarbejdere og frivillige i både Skanderborg Kommune, Center for Digital Pædagogik og de 25 andre kommuner, som har arbejdet i overhalingsbanen under corona-nedlukningen for at sikre en rådgivning, som kan nå børn og unge, siger Anni Marquard, grundlægger og daglig leder af Center for Digital Pædagogik.

Afdelingsleder Niels Staghøj Skanderborg Kommune supplerer:

- De unge ringer ikke til hinanden mere. De skriver på Messenger, Snapchat eller Instagram. Cyberhus giver de unge en ufarlig indgang til at komme i kontakt med en rådgiver via medier, de i forvejen bruger meget. Under corona-nedlukningen har det været ekstra vigtigt.

Chatten på Cyberhus er bemandet af personale fra Den matrikel løse klub (DMK). DMK er et samarbejde mellem kommunens klubber og SSP.

Samskabelse der rykker

Fra KL’s bedømmelsesudvalg lyder begrundelsen for tildelingen af prisen blandt andet, at det digitale rådgivningstilbud Cyberhus er en innovativ løsning, som bruger kommunale ressourcer og kompetencer på en ny måde til at skabe nærvær på afstand blandt børn og unge i sårbare positioner.

Rådgivningen i Cyberhus er i dag implementeret i 26 kommuner med 175 kommunale rådgivere og Center for Digital Pædagogiks 60 frivillige rådgivere. Udviklingen af brobygning mellem Cyberhus og kommunerne har de seneste fire år været støttet af Velux Fonden. Netværket mødes hver måned og supplerer og støtter hinanden. 

- Samskabelse er en kæphest i Center for Digital Pædagogik, og Cyberhus er et eksempel på samskabelse mellem civilsamfund og det offentlige, når det er allersmukkest. Når vi i Center for Digital Pædagogik og kommunerne ryster posen sammen, vi får skabt innovation på et højt niveau. I stedet for at grave grøfter har vi fundet løsninger, som løfter børn- og ungerådgivningen i Danmark, siger Anni Marquard.

KL’s mål med Forebyggelsesprisen er at synliggøre kommunale tiltag, der har vist en positiv effekt og er med til skabe viden og inspiration om indsatser, der er blevet implementeret med succes. 

Center for Digital Pædagogik har over 16 års erfaring med at forstå og gøre en forskel i børn og unges digitale liv. Gennem online rådgivning, foredragsvirksomhed og ikke mindst pædagogisk arbejde med digital rådgivning er Center for Digital Pædagogik blevet en af Danmarks førende NGO’er med fokus på digitale mediers påvirkning af børn og unges dagligdag og trivsel. 

Center for Digital Pædagogik er etableret i 2004 af Anni Marquard. I dag har centret i Aarhus 15 ansatte og cirka 80 frivillige – og er landets førende praksisorganisation inden for digital rådgivning til børn og unge. Center for Digital Pædagogik er en del af KFUM’s Sociale Arbejde, som på landsplan driver over 170 sociale institutioner og tilbud.