Dybvad Børnehave fejrer 50 års jubilæum med udvidelse og nyt navn

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Frederikshavn Kommune

Tirsdag den 7. september stryger flaget til tops i Dybvad, når Dybvad Børnehus fejrer 50 års jubilæum og samtidig indvier husets nye til- og ombygning til også at give plads til 0-2 årige

Dybvad Børnehave, der nu hedder Dybvad Børnehus, fyldte 50 år den 1. marts 2021. Fejringen af jubilæet blev udsat, for at man samtidig kan fejre indvielsen af en ny til- og ombygning, der giver plads til en gruppe vuggestuebørn. Flaget stryger til tops tirsdag den 7. september, når børn og borgmester Birgit S. Hansen sammen klipper snoren til den nye tilbygning: - Vi ved fra forskningen, at de rammer, vi skaber for børn og personale i vores dagtilbud, har en stor betydning. Derfor har vi investeret i at udvide og opdatere vores dagtilbud i Dybvad, hvor jeg selv har kigget ind de fem år, jeg arbejdede som sygeplejerske i lægehuset ved siden af. Rammerne er vigtige, men indholdet betyder alt for både børneliv og arbejdsliv. Det er børn, forældre og vores faglige personale, der virkelig skaber et børnehus, og jeg glæder mig til at indvie de nye rammer sammen med både børn og voksne tirsdag eftermiddag, udtaler borgmester Birgit S. Hansen. Vuggestuepladser i oplandsbyerneDe nye vuggestuepladser i Dybvad Børnehus er de sidste, der er bygget efter en plan for byggerier på dagtilbudsområdet. Denne plan blev vedtaget af byrådet i forbindelse med Bæredygtigt Børneområde. Et af målene i planen var at udvide de eksisterende børnehaver i oplandsbyerne med vuggestuepladser til de 0-2 årige for at give børnefamilier bedre muligheder for, at søskende kan blive passet i samme institution. Foruden Dybvad Børnehus er der etableret vuggestuepladser i Jerup, Elling, Ravnshøj, Gærum, Voerså og Hørby. Børnehave bygget på borgerinitiativDet var en gruppe borgere i Dybvad, der i slutningen af 1960’erne tog initiativ til at etablere en børnehave. Mange af byens kvinder var begyndt at arbejde uden for hjemmet, og børnefamilierne havde derfor brug for at få passet deres børn. En af initiativtagerne var byens bødker og daværende formand for borgerforeningen, Erik Toft Jensen, der forsøgte at få daværende Sæby Kommune med på at bygge en børnehave i Dybvad. Det lykkedes ikke, og borgerforeningen etablerede derfor en selvejende institution på Markedsvej. Borgerforeningen allierede sig med byens læge og Brugsforeningen, og sammen opbyggede de børnehave, lægehus og Brugsen i nær afstand til skolen. Børnehaven er flere gange blevet både renoveret og udvidet bl.a. i 2004, efter at den i 2002 overgik fra at være en selvejende institution til at blive en kommunal børnehave. I dag er Dybvad Børnehus en del af Frederikshavn Kommunes Dagtilbudsdistrikt Syd, der omfatter hele den tidligere Sæby Kommune.