Dialogmøde: 70 borgere giver politikere indsigt i deres mening

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Frederikshavn Kommune

Tirsdag aften har 70 borgere i Frederikshavn Kommune drøftet ønsker og emner med byrådsmedlemmerne til et dialogmøde

70 borgere og 25 repræsentanter fra de forskellige råd og nævn sad tirsdag aften til bords med byrådspolitikere til et dialogmøde. Her kunne borgerne tale direkte med byrådsmedlemmerne om, hvad der er de vigtigste emner at handle på ifølge borgerne selv. Det kom der flere idéer ud af. Nogle af de væsentligste emner, som blev nævnt ved bordene, var blandt andet et ønske om at øge trafiksikkerheden omkring skolerne, fremhæve de mange aktiviteter for ældre og synliggøre kommunens uddannelser mere, for eksempel SOSU-uddannelsen. En af deltagerne var Jytte Astrup, 73, som er tidligere sygeplejerske. Hun syntes, det var fantastisk at få en invitation til dialogmødet. - Det er en god chance for at fortælle, hvad der optager en. Man kan være optaget af tusind ting, men lige nu interesserer jeg mig for bosætning og lokalplaner. Men det er dejligt at fortælle om de idéer, som blomstrer, og som rører sig ude i den virkelige verden, siger Jytte Astrup. Vi skal tættere på borgerne og arbejde med deres idéer fremadrettet- I byrådet har vi et ønske om at komme tættere på borgerne. I dag har vi måske fået nogle i dialog, som ikke nødvendigvis ellers deltager i borgermøder. Vi ønskede en god dialog med borgerne, og det har vi fået, siger borgmester Birgit S. Hansen. Som afslutning på dialogmødet blev der lavet en fælles opsamling på de væsentligste idéer, og dem vil byrådet arbejde videre med. - De byrådsmedlemmer, som var bordformænd, er ansvarlige for at bringe idéerne med i det politiske arbejde. Det er ikke sådan, at vi kan love, at vi fra i morgen køber et nyt kunstværk til gågaden, som var et af forslagene. Men vi har fået en masse inspiration, og det er vi rigtig glade for, siger Birgit S. Hansen. Birgit S. Hansen tilføjer, at byrådet måske vil lave et dialogmøde igen med fokus på bestemte emner, for eksempel unge, landbrug eller ældreområdet.  Deltagerne har selv valgt samtaleemnerneKommunen havde inden dialogmødet sendt 1500 invitationer ud til tilfældigt udvalgte borgere og repræsentanter fra råd og nævn. Pladserne blev tildelt efter først-til-mølle-princippet. De tilmeldte skulle inden mødet skrive 1-4 emner, som de gerne ville drøfte med byrådsmedlemmerne. På mødet blev deltagerne placeret ved flere små borde, og hvert bord blev tildelt et byrådsmedlem som vært for dialogen, hvor de ønskede emner blev diskuteret.