Der skal ikke laves VVM af tillæg 17 til spildevandsplanen

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Lejre Kommune

Lejre Kommune har miljøscreenet Forslag til tillæg 17 til spildevandsplanen og afgjort, at der ikke skal laves VVM af tillægget, da tillægget ikke forventes at indebære væsentlige miljøpåvirkninger af permanent karaktér.

Der skal ikke laves VVM af tillæg 17 til spildevandsplanen Lejre Kommune har miljøscreenet Forslag til tillæg 17 til spildevandsplanen og afgjort, at der ikke skal laves VVM af tillægget, da tillægget ikke forventes at indebære væsentlige miljøpåvirkninger af permanent karaktér. Skrevet den. 7. April 2021 Afgørelsen er truffet i henhold til § 10 i VVM-bekendtgørelsen, nr. 973 af 25. juni 2020. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til og med den 5. maj 2021. Klagevejledning findes i afgørelsen. Se afgørelse om ikke VVM på Forslag til tillæg 17 til spildevandsplanen her