Byrådet har behandlet budgettet første gang

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Rebild Kommune

Torsdag den 22. september havde byrådet i Rebild Kommune 1. behandling af budgettet for 2023. Den endelige vedtagelse af budgettet, sker på mødet den 13. oktober.

Torsdag den 22. september havde byrådet i Rebild Kommune 1. behandling af budgettet for 2023. Den endelige vedtagelse af budgettet, sker på mødet den 13. oktober.

Forud for byrådets 1. behandling, har Økonomiudvalget sendt et forslag til budget til byrådet. Byrådet har ligeledes fået de høringssvar, der er kommet fra borgere, foreninger, organisationer og medarbejdere, og som er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Byrådet har nu sendt budgettet videre til 2. behandling som er sat til den 13. oktober, hvor budgettet skal vedtages. I perioden frem til dette, har politikerne mulighed for at forhandle ændringsforslag til budgettet.

Nye krav

Som borgmester er Jesper Greth leder af budgetforhandlingerne, og han er helt bevidst om de udfordringer, der præger årets budgetforhandlinger:

- Samfundet ændrer sig, og vi må alle indrette os på de vilkår, vi er underlagt. Regeringen har indgået en stram aftale med kommunerne, og vi har i Rebild Kommune gennem mange år undladt at tage fat om grundlæggende udfordringer i vores driftsvirksomhed. Det smitter af på vores økonomi og de investeringer i anlæg, som vi har råd til, for eksempel vuggestuer og dagtilbud. Rebild vokser, og vi er bagud med at sikre de fysiske rammer om børnepasning og sikre skoleveje. Vi kan ikke udsætte de nødvendige omlægninger og moderniseringer længere. Der er behov for svære beslutninger, så vi fortsat kan drive kommunen forsvarligt, både fagligt, socialt og hvad angår bæredygtighed. I den forbindelse venter der en række investeringer, som vi i byrådet skal skabe rum til, udtaler borgmesteren.

Jesper Greth siger samtidigt, at han er glad for det store engagement, der er udvist af alle, der har afgivet høringssvar til budgettet.

Ikke et samlet byråd

Den 14. september forlod Socialdemokratiet, Den Sociale Fællesliste, SF og Enhedslisten budgetforhandlingerne, og det er dermed ikke hele byrådet, der står bag næste års budget, som det ser ud lige nu. Borgmester Jesper Greth havde gerne set, at det var gået anderledes:

- Som leder af budgetforhandlingerne på dette års budget, hvor vi står over for nogle svære valg og store stramninger, ville jeg naturligvis ønske, at det er et samlet byråd, der bliver enig om budgettet, men det er der desværre ikke udsigt til lige nu. Når det så er sagt, kan jeg forsikre om, at forhandlingerne også fremover vil foregå i en god og åben dialog, men nu altså kun mellem 15 af byrådets 25 medlemmer, slutter borgmesteren.

Forhandlingerne foregår frem til 13. oktober, hvor byrådet godkender budgettet endeligt.

Høringssvarene kan læses på kommunens hjemmeside: https://rebild.dk/svar2023

Borgmesterens tale kan læses på kommunens hjemmeside: https://rebild.dk/budgettale