Bekendtgørelse om bade- og bådebroer

Del artiklen:

Pressemeddelelse fra Ærø Kommune

Efter § 2 i bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer er der meddelt følgende tilladelse:

Efter § 2 i bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer er der meddelt følgende tilladelse:

Tilladelse til etablering af badebro, matr. nr.  3c, Haven By, Søby, Haven 4, 5985 Søby.

Afgørelser i sager om bade- og bådebroer kan påklages til Kystdirektoratet ved skriftlig indsendelse til Ærø Kommune. Klagefristen er 4 uger og tilladelsen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet.